Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat dan ook bij‘een eersten tocht naar Mendoet de kleine missiestatie bevoorrecht werd boven de Boeddha-begraafplaats, lag voor de hand.

De levendige uitingen immers van ijverig godsdienstig leven trokken meer de sympathie, dan dat we eerst een toeristen»Beautiful indeed» zouden schenken aan de levenlooze bouwwerken, al prijkten die ook in schoonheid en kunst van een grooten tjandi, als de machtige hindoe-tempel Boroboedoer.

Deze kreeg dan ook dien eersten keer geen beurt en de vreugde, die ik bij het bezoek van den kleinen missiepost ondervond, wil ik u eenigszins laten mede genieten.

’s Namiddags half zes, maakte ik na de klassen de fiets gereed om mij zonder veel verlies van arbeidsvermogen naar Mendoet te laten rollen. Door het groote hoogteverschil, + 120 Meter, tusschen Moentilan en Mendoet kan men bijna den geheelen weg zonder te trappen afleggen. Alleen op het eind der reis is het nuttig wat spoed te maken om zóó voor den donker de dikwijls slechte en steenige dessawegen achter den rug te hebben.

Behalve dit laatste kruisje is de rest van zoo’n heenreis niets dan genieten van het natuurschoon, dat zich overal uitspreidt.

Zon, planten, bergen, de koele avondwind, alles werkt mee, om het Javaansche landschap om te tooveren tot een sprookjesland.

Voor, het kale maar toch kleurrijke Minorehgebergte, in welks grillig getanden bergkam het landvolk vele en niet gezochte figuren ontdekt heeft; een tijger, die over den bergring heen loopt, een grooten olifant, die zich rustig op de toppen te slapen heeft gelegd. ,

Rechts rijst de majestueuze Soembing-vulkaankegel op, nog gedeeltelijk goudgeel getint door de zon, die zich achter de zuidelijke toppen begint te verschuilen.

’tls als wil dit kleine maar rijkkleurige berg-en wolkenkiekje den toeschouwer er op wijzen, dat zich achter hem nog een grootscher natuurtafereel ontwikkelt. Want ’tis als een groote foto, waarop bij langer beschouwing steeds meer détails, fijnere tinten, meer heldere contrasten te voorschijn komen. ,

Sluiten