Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehad, want de coëducatie heeft op Flores nog geen invoerrechten betaald.

Op het erf van de Pastoors is de mannelijke schooljeugd ondertusschen druk aan het voorbereiden. Eerst en vooral moet het schoolgebouw in een feestzaal worden omgeschapen. Dat gaat echter zoo gemakkelijk niet, als men misschien wel denkt; want de hooge vlucht, die het schoolwezen hier op Flores begint te nemen, heeft hier thans materiëele moeilijkheden geschapen, die alleen met hamer en breekwerktuigen uit den weg geruimd kunnen worden.

Het schoolgebouw namelijk was in dien goeden ouden tijd (al wel twqe jaar geleden !) nog één lokaal, waarin wel vier of vijf klassen huisden zonder andere afscheiding onderling dan een tamelijk breede loopgang tusschen de banken. Alleen veroorloofden zich deze klassen de weelde van behalve eigen leerlingen, ieder ook nog een eigen schoolbord, en wanneer geen buitengewone omstandigheden intraden zelfs een eigen onderwijzer te bezitten.

Dat onze bruine inlander en in niet mindere mate dus de afdeeling «jeugd» nog maar slecht zijn aandacht aan twee zaken tegelijk kan wijden, zijn aandacht weet te verdeelen, is een voordeel voor dit systeem en deszelfs behoud geweest tot vóór korten tijd. Heb je de aandacht van de bruine jeugd, dan heb je die onverdeeld. Als de onderwijzer zijn jongens maar weet «bezig te houdèn», dan kan al het gedoe van de nevenklas, hoe luidruchtig ook, geen stoornis brengen bij zijn toehoorders.

Maar met de nieuwe onderwijsrichting, en de subsidies deed ook een Inspecteur zijn intrede in ons wijd en luchtig schoollokaal, en die inspectie maakte er evenzoo vele lokalen van als er klassen zijn, zoodat de lieve jeugd van de diverse klassen elkanders aanschijn niet meer kan genieten, maar alleen de geluiden van alle slag en soort, over de manshooge schuttingen komen gehuppeld om daarboven, tegen het zinken plafond vereenigd hun wilden dans uit te voeren.

Of alle schoolautoriteiten het over dezen vooruitgang eens zijn, weet ik niet heel precies, maar wel heel zeker, dat de feestcommissie zich er niet mee kan vereenigen, en haar best

Sluiten