is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten uit Nederlandsch-Oost-Indië; ten dienste der eerwaarde directeuren van den Sint Claverbond, 1918, 1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gestorven is aan het aardsche, zal hij een verschijning van de profeten hebben en deze zullen hem bovennatuurlijke krachten meedeelen. De leerling wordt in een donkere kamer opgesloten, hij moet in den geest sterven, in het graf afdalen en alle duisternis van het graf ondervinden. De goeroe behandelt zijn leerling geheel als een lijk, wascht hem, wikkelt hem in een witten doek en bidt de lijkgebeden. De duisternis van het graf duurt zeven dagen en is een tijd van angst en ontzetting voor den leerling. Toch mag hij geen teeken van angst geven, geen klacht mag over zijn lippen komen. Niet alleen honger en dorst heeft hij te verduren, maar ook de aanvallen van booze geesten en wilde dieren, die hij in zijn suggestie voor zich ziet. Maar de goeroe bemoedigt hem en wijst hem op de tooverkrachten, die zijn deel zullen worden. Na zeven dagen ziet hij eindelijk in de donkere kamer, waarin hij zit opgesloten, den geest van Adam, vervolgens verschijnen Noë, Abraham, Mozes, Christus, die in een lang en sneeuwwit gewaad voor hem staat, totdat eindelijk de machtigste der feten, Mohammed, hem zijne geheime krachten komt meedeelen, waardoor hem macht gegeven wordt over de geesten. Nu komt weer een tijd van bidden en vasten om zich voor te bereiden voor het hoogste wat de mensch kan bereiken, de verschijning van Allah zelf. Onder den invloed zijner afgematte en ziekelijke verbeelding en ,de begeesterende woorden van den goeroe wacht hij nu, dat Allah zelf uit den hemel zal nederdalen en in zijn hart zijn zetel zal vestigen. Wat aan weinigen gegeven s, valt hem ten deel. Hij ziet Allah vóór zich in lichtende gestalte.

Slechts aan enkelen is het gegeven zulke oefeningen mee te maken. Gewoonlijk eischt de goeroe veel geld en zijn de beproevingen te zwaar en te langdurig, zoodat reeds na een paar dagen de candidaten de begonnen oefeningen opgeven.

De voordeelen van deze mystieke uitingen van Mohammedaansch-heidensch animisme of ilmoeleer bestaan dus voor velen niet; voor hen, die de oefeningen gevolgd hebben, gaan ze dikwijls weer verloren, door het materieele leven in de dessa. Naast de zucht om propaganda te maken voor hun leer is dit misschien wel oorzaak, dat sommige goeroe’s hun wetenschap op schrift stellen en uitgéven. Hunne werkjes worden op Javaansche drukkerijen gedrukt en misschien wel opzettelijk