Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

111.

LEVEN

VAN DE

Zaligverklaarde Atjehsche Martelaren

door Pastoor A. Kortenhorst z.g.

{Vervolg van Jaargang 1917. 81. 102.)

Hoofdstuk VIII.

Vervolg van de geschiedkundige bijzonderheden van het schiereiland Malakka. De H. Franciscus Xaverius aldaar.

Malakka, waar, zooals wij juist zagen èn door Portugeezen èn door Hollanders zoo bloedig werd gestreden, moet den Katholiek bovenal belangstelling inboezemen, omdat die stad geheiligd is geworden door de prediking en de wonderen van den Apostel van Indië, den H. Franciscus Xaverius.

Toen schrijver dezes een twintigtal jaren geleden, in gezelschap van Z. D. H. Mgr. W. J. Staal p.m., die zich naar Deli begaf tot toediening van het H. Wormsel, door Straat Malakka voer, zag ik, met gewapend oog, de overblijfselen van een heiligdom op een heuvel, niet ver van het strand gelegen. Deze ruïne heet nog Nossa Senhora do Monte, O. L. Vrouwe ten Berg. In die kerk las de H. Franciscus, als hij te Malakka verbleef, bij voorkeur de H. Mis, en koos dan de belendende Sacristie tot woning. Verreweg het grootste gedeelte van den nacht bracht hij daar in gebed en bespiegeling aan den voet van het Altaar door; slechts drie uren genoot hij eenige rust op een

Sluiten