Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

diepen, eerbiedigen, medelijd'enden blik in z’n oogen en het ernstig vermaan van den Abbé van St. Cyr.

De weifeling van Charles, den jongen priester, tusschen ’t blijven bij zijn radelooze zuster en het offer zijns levens om misschien één ziel te kunnen redden, greep ieder aan. De spanning, die de Communard bracht door zijn onverwacht verschijnen, werd geleidelijk opgelost in de overwinning der verheven deugd van Virginie de la Ridère, toen de gansche zaal stil met haar het Onze Vader bad.

Hier past een woord van hooge waardeering aan alle meespelenden en niet het minst aan den onvermoeibaren Heer P. Beynen, den leider der repetities.

Na de pauze nog een kort,'koddig kluchtspel, dat de lachspieren onafgebroken in beweging hield door zijn leuke situaties en schalksche zetten.

Wat was bijv. Mevr. E Schell—De Jongh in haar rol van Henny een sympathieke, liefdelijke verschijning, als zij haar vadertje niet zonder goede reden snaaks om den tuin leidde.

Zoo werd dan ’t zilveren feest van F. Fleerakkers besloten tot groote voldoening van allen.

Blijve Pastoor Fleerakkers nog vele jaren voor Soerabaja gespaard!

Sluiten