is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten uit Nederlandsch-Oost-Indië; ten dienste der eerwaarde directeuren van den Sint Claverbond, 1918, 1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soesah sekali!” Maar . . . ’t is zoo kwaad niet, datje wat soesah hebt. „Hoe dat Toewan?” Wel, als de mensch geen soesah heeft, dan wordt de mensch lui, en luie menschen zijn meest ondeugende menschen. Weet je wat de ora n g b e 1 a n d a (de Hollanders) zeggen ? Orangmalas, orang sêt a n (een lui mensch is een duivelskind): een vrije vertaling voor inlandsch intellect van het Schriftuurwoord: Luiheid is ’s duivels oorkussen.

Ik scheen gelnkkig te zijn geweest met die vertaling, want ze bleef niet zonder uitwerking. Achter me aanstappend zoo’n boschpad dwingt vanzelf daartoe, maar ook al was de weg zoo breed als een Parijsche boulevard, dan zou een inlander dat toch uit beleefdheid doen —• achter me aanstappend, hoorde ik hem dat: „een lui mensch is een duivelskind” op zijn manier ontwikkelen: „Ja, de Toewan heeft volkomen gelijk; een lui mensch is soesah voor zich zelf en baart soesah aan anderen; een lui mensch werkt niet; werk je niet, dan is er alle kans dat je gaat stelen! Ja, waarlijk, een anak sêtan, een duivelskind zoo’n luilak 1”

Ik kreeg waarlijk schik in deze kleine woudmeditatie van onzen meer dan gewoon open en bespraakten inlandschen cicerone.

Maar vertelde je niet (onderbrak ik weer) dat je in Bandoeng woonde? Dan hadt je daar zeker nog heel wat méér soesah.

„Zeker, dat is zoo Toewan, want hier hebben we volop hout om eten te kooken, allemaal voor mets! In Bandoeng? Oef, wat is daar ’t hout duur! En als je daar een huis moet huren! Zelfs het water, naar ik hoor, moet er betaald worden.”

Voor bergmenschen, wien dagelijks volop het kristalheldere water uit ’t oerbosch komt toegebruist, was dit laatste wel ’t meest sprekend.

Ondertusschen had hij ’t hier niet heel en al bij ’t rechte eind. Wel had hij waarschijnlijk gehoord van de onlangs aangelegde waterleiding; maar of hij ook wist, dat ten gerieve van de inlandsche bevolking overal hydranten zijn aangebracht, waar ze gratis zooveel water kunnen aftappen als ze verkiezen ?

Wilt U wellicht nog even een typisch gesprek? „Toewan zijn er in Tanah belanda ook zulke bergen als de Malabar?” Wel nee jongen, daar is in Tanah belanda geen plaats voor. Te veel menschen wonen daar. Bijna alles is vlak land, door-