is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten uit Nederlandsch-Oost-Indië; ten dienste der eerwaarde directeuren van den Sint Claverbond, 1918, 1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O, als hier eens een Guido Gezelle gestaan had! Als deze eens evenals wij, zijn schreden had mogen zetten in- dat eeuwenoude tropische oerwoud! Hoe zoude alles tot zijn zoo dichterlijke ziel gesproken hebben; zoowel de machtige boomreuzen boven ons, als de teere mossen en andere kruiden aan onze voeten; zoowel ’t statige, loodrecht naar beneden ruischen van dien kristalhelderen bergvloed, als zijn voortbruisen later door het wel duizend voet diepe, rijk begroeide ravijn, langs welks rand wij voortwandelen. Bij de gedachte aan zulk een man, begeeft u de moed en legt ’n heel gewoon sterveling bedeesd zijn pen ter zijde, althans voor verdere beschrijving van zulk een natuurschoon. Laten wij als toegift hier nog bijvoegen een gezicht op een woudmeer, waarschijnlijk een ingestorte volgeloopen krater, en een ander op een kleineren waterval van een der ondernemingen, Rioeng Geenoeng genaamd, alsook, al heeft het met deze streek niets te maken, een mooi gezicht op den berg Salak bij Buitenzorg, die men toch bij helder weer van hier uit kan zien.

2. De kina-cultuur.

U herinnert zich immers nog, dat de kina-streek op ongeveer 5000 voet boven de zee gelegen is in de Preanger-regentschappen op de flanken van het Malabar-en Patoehagebergte? Alles te zamen beslaan de gouvernementsplantages een oppervlakte van 1500 bouws. Ongeveer 15 Europeanen zijn er aan verbonden en 1500 inlanders zijn er werkzaam. Van deze 15 Europeanen zijn een twaalftal werkzaam bij het eigenlijke cultuurwerk en de administratie der onderneming, terwijl de rest verbonden is aan de laboratoria, om ’t kininegehalte en de plantenziekten enz. na te gaan.

Bekijkt de lezer nu aandachtig het gezicht op den goenoeng Tiloe en op de wijde vlakte van Pengalengan, genomen vanuit den voortuin der directeurswoning, en denkt hij beide aan elkaar sluitend, dan kan hij zich een idee vormen van de uitgestrektheid van deze hoogvlakten, waarop eenige van die Kinaplantages gelegen zijn.

Wij bezigden daar ’t woord ~vlakte”. Als men nu maar zoo vriendelijk wil zijn, zich zulk een vlakte niet te Hollandsch voor te stellen. Alles is betrekkelijk op deze wereld. In de koekplatte weiden rondom Delft enz., lijkt een flinke molshoop al eenigszins