Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVI.

Gouden Jubilé van Mère Constance

Relig. Ursuline

in de wereld Mejuffrouw MARIE VAN DEN HEUVEL uit Eindhoven.

In de „Java-Post” van Vrijdag 17 Mei 1918, bladz. 237, lezen wij :

MALANG. Een gouden kloosterjubilé in de tropen is wel iets bijzonders. Maar wie 5 Mei 1.1. de nog van hart en geest jeugdige feestelinge in Malang’s klooster kwamen gelukwenschei», konden zich op nieuw overtuigen, dat Indië en een lange, zware Indische loopbaan niet noodwendig het Europeesch gestel ondermijnen. De altijd vroolijke Mère Constance had den ganschen dag door haar vele kennissen en vrienden te ontvangen en was ’s avonds nog even opgewekt en monter, alsof ook deze Zondag voor haar een rustdag was geweest.

De kloosterbel hield niet op te rinkelen, ’t Was een gaan en komen zonder end. Geen wonder; want Mère Constance is een oud bekende, de oudst bekende voor Malang. Nadat zij 26 jaren ongeveer haar beste krachten aan de vorming en opleiding van Soerabaja’s vrouwelijke jeugd had gegeven, werd zij uitgekozen om de nieuwe kloosterschool te Malang mede te openen. Dat is nu al 18 jaren geleden. Hoevelen heeft zij in dien tijd gevormd en geleid!

Behalve haar zelve, verwonderde het dan ook niemand, dat er zooveel belangstelling getoond werd. Overal trof ze verrassingen aan. Begon ze haar feestdag met Hem, „voor Wien al verliet”, —de kapel was een bloemhof geworden. Kwam ze in haar pover kamertje, dan stond ze voor een gevaarlijken concurrent van haar miniatuur-werktafeltje. Guitig dankbare handen hadden er fluks een keurig-afgewerkt, maar religieus eenvoudig schrijfbureautje binnengedragen. Nét iets voor haar, zei men. Waren de bezoekers vertrokken, dan

Sluiten