Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X.

IN A'IEMORIAM

i Pastoor Bernardus Josephus Mutsaers S.J.

Door een Missionaris op Java.

De overledene zag het levenslicht te Tilburg den 7 Mei 1836. Als zoovele zonen uit de achtenswaardige familie van dien naain, studeerde hij in het Diocesaan Seminarie om zich tot het priesterschap voor te bereiden. Hij gevoelde zich echter gedrongen tot den religieuzen staat. Den 13 November 1859, feestdag van den H. Stanislaus Kostka, kwam de drie-entwintig-jarige philosoof zich nederzetten onder de jonge novicen der Sociëteit van Jesus te Ravenstein.

Tien jaren later werd de training voldoende geacht om hem tot het priesterschap toe te laten. Hij werd gewijd den 19 September 1869 door Monseigneur Leo Meurin S.J., Bisschopmissionaris, zeer bekend o.a. door zijn boek over de Macjonnerie. Pastoor H. C. Verbraak was een der medewijdelingen.

Pastoor Mutsaers, een tengere kleine man, met schitterende oogen in het van levenskracht blozende aangezicht, had een sterk lichaam en een helder verstand. De mooi-zwarte haren bleven onveranderd het edele hoofd sieren van den priester, die wel eens „het baasje” werd genoemd. Zestig jaren oud had hij het uiterlijk van een veertiger. Zeer sober en ordelijk in levenswijze was deze missionaris in volle kracht en actie tot de zeven kruisjes waren volgeteld, en nog langer.

Pater Mutsaers was in het vaderland werkzaam tot 1878; toen gaf hij het superioraat in de residentie Oosterhout aan een ander over en ging een vruchtbaar apostolaat in Ned.-

Sluiten