Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz. Jrg.

Dionysius a Nativitate en van den Zaligen Br. Re-

demptus a Cruce 59, 102, 181 1916

91 1917

28, 157 1918

196 1919

146, 183, 212 1920

Ter nagedachtenis aan Pater

Bern. Schweitz .... 75 1916

Zijne Exc. de G.G.

A. W. Fr. Idenburg . . . 134 1916

De statie Cheribon . . . . 108 1917

De Chineesche Wijsgeer

Confusius 1411917

lets over de leer van Confu-

sius (nagelaten bijdrage) . 83 1918

Koster Z.Exc. Luit. Gen. J. C.

Rede bij de herdenking van de 100ste geboortedag van

Pastoor H. Verbraak . . 106 1935

Kremer S.J., J.

Kijkjes hier en daar.. ... 55 1909

Een novene bij een vulkaan. 123 1910

Kuipers C.S.S.R., A,

De Javanen-Missie in Suri-

name 271 1925

Kun S.J., W. van der

Flores. Larantoeka. H. Sacraments-processie. Huwelijk

van Don Lorenzo . . . V-60 1900

Kusters S.J., J. D.

Toeal op de Kei-eilanden . 52 1890

Toediening van ’t H. Doopsel aan het opperhoofd van

Langgoer o. d. Kei-eilanden 53 1892

Stichtlijk sterfbed van een Christenjongeling te Lang-

goer (brief) 59 1892

Tuchtiging v. weerspannigen. Het Iste Christ. Huwelijk

op de Kei-eilanden ... 62 1892

Langgoer op de Kei-eilanden. Een zeetochtje naar Rei-

waar 86 1893

Bekeering eener heidensche

priesteres 88 1893

Het Hoogfeest op de Kei-

eilanden 89 1893

Blz. Jrg.

Inwijding v. d. nieuwe kerk. Inhuldiging v. d. nieuwen Orang Kaja. 35 heidenen

gedoopt 92 1893

Bijzonderheden over de

Missie op de Kei-eilanden. 1-38 1895

Talrijke bekeeringen op de

Kei-eilanden 1-30 1896

Dood van Z.D.H. Mgr.

W. J. Staal IV-5 1897

Kei-eilanden. Nieuwe bekee-

ringen 11-73 1899

Indische feesten .... IV-64 1899

Kei-eilanden (brief) . . .111-53 1900

Kuyper S.J., A. de

Een doopsel met hindernissen 230 1921

Een pestbezwering in de dessa 261 1922

Een tocht naar de Merapi . 4 1925

Een praatje over den kar-

bouw 46 1925

De Redemptus- en Xaverius-

bond te Moentilan . . . 106 1925

Merkwaardige Doopsels . . 252 1925

De Mohammedaansche

vasten 53 1926

De Modderbandjir van

Likasan 190 1930

Dankschrijven aan de Dames-

congregatie te Maastricht . 69 1934

Kuyper S.J., Hub, de

Katechismus in de dessa . . 267 1922

Op theevisite in de dessa . 298 1923

De nieuwe Standaardschool

in kampong Pekoendèn . 262 1930

Het R.K. Javanen-pension te

Semarang 70, 246 1933

Lamers S.J., Dr. G.

Alle wegen leiden naar Rome. 177 1923

Lammers, Louis B. M.

Aan Henri Verbraak S.J.

(gedicht) 156 1918

Lancée S.J., J.

Kei-eilanden (brief) .... 111-74 1897

Larissen, Z.H. Exc. Mgr. F. A.

Aflaatbrief 1-6 1894

Leemker S.J., H.

Het Kerk. district v. Laran-

toeka IV-32 1895

Sluiten