Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz. Jrg.

N.1.K.0.0.8. St. Ignatius te

Magelang 67, 69 1938

Het nieuwe R.K. Mil. Tehuis. 129 1938

Leger- en vlootaalmoezeniers. 125 1937

Zie :

J. S. van Beekhoven, S.J. F. G. M. Beune, S.J.

Fr. de Bruyn, S.J. H. Fisscher, S.J. F. Fleerakkers, S.J. Jac. Hoevenaars, S.J. G. W. Litjens, C.M. Th. Madlener, S.J. Mgr. J. J. J. Noordman. J. B. Palinckx, S.J.

Ant. Smit, S.J.

H. C. Verbraak, S.J. Th. Verhoeven, S.J. F. Voogel, S.J.

E. van Voorst tot Voorst, S.J.

Zie :

Atjeh.

Blang-Pedir. Boni.

Rotting.

Nang-Roë.

Oeleë-Lheuë. Padang Tidjih. Palembang.

Likasan.

Oorsprong 191 1930

Bandjir 193, 194, 195 1930

Lith' Stichting, van

Oprichtingsvergadering . . 254 1933 Schema der organisatie . . 257 1933 Het eerste Hoofdbestuur . . 258 1933

Luchtpostverkeer.

Routekaart 205 1930

Het inladen der post . . . 207 1930

De Indië-vliegtuigen op

Schiphol 208 1930

Reproductie’s . . .210, 211, 212 1930

De PH ABN 213 1930

Lijdensverhaal.

„Ija akoe iki! —lk ben het!” 279 1938

De chronista 281 1938

Groep 283 1938

Blz. Jrg.

Mahomedanisme.

Mahomedaansch Priester . . 8/9 1912

Zie

Besnijdenis. Langgar.

Missigit. Moskee.

Maria-vereering.

Moedergodsbeeld te Alas

(Port-Timor) 60/61 1911

Mater dolorosa te Malang . 232/233 1913

Voor de beeltenis der Onbe-

vlekte Moeder ... 18, 273 1923

Inwijding der Lourdes-grot . 100 1930

106, 109, 113 1930

Maria-beeld te Djocja . . . 30 1931

Schild der Onbevl. Ont-

vangenis 5 1932

Beeltenis der Onb. Ontv. in

Chineesche entourage . . 209 1933

Madonna v. Irena Peltenburg 66 1934

Onb. Ont. van P. ReksSat-

madja, S.J 57 1935

Javaansche Madonna's . 215, 221 1935

Gekleurd schild der Onbevl.

Ontvangenis 232 1937

89 1938

Maïs.

Aanplant 51 1934

Marine.

R.K. Jav. matrozen .... 106 1929

Melaatschen.

Zie : Pelantoengan.

Melania.

Het Sint Melaniawerk op Java,

Zie;

Bandoeng. Batavia. Bakoe.

Blitar.

Buitenzorg. Djember.

Djocjakarta. Madioen.

Magelang. Malang.

Mr. Cornelis. Paree.

Sluiten