Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz. Jrg.

Het uitpoten der jonge rijst-

plantjes 19 1937

Vruchtbare rijstvelden . . . 159 1937

Schepen.

Koningin Regentes .... 1-27 1901

1-52 1906

Graaf v. Bylandt . . . IV-16 1903

Rochussen 11-49 1906

Gede 144/145 1909

Santa Maria 32/33 1910

Snip 128/129 1910

Pledang 256/257 1910

De Sumbawa 104/105 1912

Le Maire 256/257 1912

Van Spillbergen 32/33 1914

112/113 1914

Sindoro 76/77 1915

S.S. „’s Jacob” .... 268/269 1915

S.S. „Oranje" 24/25 1916

De Insulinde 133 1920

Corn. de Houtman . . 196, 198 1926

Retoervlote 203 1926

De barkschepen „Fop Smit"

en „Whampoa" .... 206 1926

De „Groningen” 1875 . . . 207 1926

De „Goentoer” 212 1926

De „Slamat" 214 1926

264 1928

De „Indrapoera” ..... 216 1926

Schilden.

Rijk gekleurd kruisbeeld van

karton 25 1934

Zie :

H. Hart-vercering. Maria-vereering.

Scholen.

Tc!

Ambarawa.

Jongens Normaalschool . 106, 290 1923

(St. Jozef-College) . . 122, 262 1924 71 1929 125 1938

Meisjes-Normaalschool . 305, 307 1924

(Maria-school) 231 1925

68 1929

125 1938

Zie verder : Ambarawa.

Bajat.

St. Anna-school 213 1936

Blz. Jrg.

Bandoeng.

Gesticht der Zrs. Ursulinen. 264/265 1912

120/121 1914

Sara.

Volksschool 35 1931

Meisjesschool .... 143, 144 1938

Schakelschool 233 1938

Weefschool 235 1938

Batavia.

Vincentius gesticht . . . .1-18 1904

27 1932

Broedersschool .... 240/241 1912

Canisius College . . . 149, 156 1933

Zie verder : Batavia.

Batoeretna.

Mal. Chin. School . . . 180/181 1936

Buitenzorg.

Pensionaat der

Zrs. Ursulinen .... 240/241 1912

Vincentius gesticht.

Zie : Buitenzorg.

Denggoeng.

Volksschool 272 1927

Djokjakarta.

Instituut der Zrs. Francisca-

nessen 2761277 1912

H.I.S 205 1920

52 1926

Zustersschool 202 1922

2de Klasse-School .... 103 1923

Mulo 239 1928 H.I.S. (Koemendaman) . . 95 1938

Volksschool (Wirobradjan) . 251 1938

Zie verder : Djokjakarta.

Gajamprit.

H. Hart-dessa-school ... 27 1938

Gandjoeran.

School op de onderneming. . 54 1922

Standaardschool 147 1930

Goemoekmas (Lampong).

Volksschool 271 1932

Grogol.

St. Theresia-school .... 297 1926

Kadisaba.

Volksschool 163 1925

Kidisani.

St. Catharlna-school . . . 212 1929

Kalasan.

Standaardschool .... 78, 81 1926

H.I.S 230, 233 1927

Sluiten