Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz. Jrg.

Schrader S.J., Henricus

In memoriam, door Jér. Awick 86 1930

Schrader S.J., J. A.

In memoriam, door A. Fisscher.

IV-30 1906

Schuurmens S.J., Gomarus JuUus

In memoriam, door G. Jonck-

bloet 145 1919

Schweitz S.J., B. G.

Werkzaamheden te Madioen,

uit „de Tijd” 205 1907

Ter gedachtenis, door A. Kor-

tenhorst 75 1916

Sepp S.J., Antoon

Uit het dagboek van ’n missi-

onaris, door A. Hulsebosch. 245 1920

S. Servatius

Feest te Batavia, door C. v.

d. Deijl 122 1934

Smet S.J., P. de

’n Blijde dag in 't leven, door

H. Robbers 51 1920

Smit S.J., Ant. Peregrinus In memoriam, door W. Hel-

lings 11-5 1904

Smit S.J., Gerardus H. F. Overlijden 11-62 1895

Laatste dagen en afsterven.

door W. Hellings .... 111-7 1895

Aalmoezenier, door G. Vriens. 165 1937

Soegeng, R. Robertus alias Winatasastra

Bij zijn terugkeer naar Indië,

door H. V. Offeren . . . 15 1923

Soemardi, Aloysius

Zijn dood en begrafenis, door L. Weve 253 1932

Soenardi, Martinus Jozef Zijn dood en begrafenis, door L. Weve 251 1932

Staal S.J., Z.H. Exc. W. J. Aankomst te Batavia, door

W. V. d. Heuvel . . . .1-11 1895

Heilgroet, door A. Mathijsen. 111-5 1895

7

Blz. Jrg.

Te Larantoeka, door Th. v.

Swieten 11-27 1896

Te Atapoepoe, door H. A.

Jansen 111-40 1896

Te Fialaran, door A. Mathij-

sen 111-45 1896

Te Padang en Bovenlanden,

door B 111-58 1896

Te Maoemere, door Moeder

Rudolphus V-32 1896

Te Lela, door J. H. D.

Engbers V-44 1896

Te Sika, door M. Timmers . 1-19 1897

Te Padang, door P. Ney-

boer 111-14 1897

Te Tandjong Sakti, door L.

Jennissen 111-41 1897

Overlijden 111-78 1897

Dood, door J. D. Kusters . . IV-5 1897

Lijkplechtigheden, door

A. Asselbergs IV-9 1897

Aankomst te Batavia,

Begrafenis IV-16 1897

Ter nagedachtenis, door A.

Kortenhorst V-6 1897

Grafsteen 111-77 1899

4e Apost. Vic. van Batavia,

door A. Kortenhorst . . . 65 1912

Stanislaus, Br. v. d. H. Aloysius

Bij het graf van 'n pionier.

door H. Fisscher . . . 111-30 1903

Studenten

zie : Europeanen

Sultans

Een vorstelijk huwelijk . . 178 1921

Een noodlottige vergissing.

door J. Schots 225 1921

Het leven van 'n Javaansche prinses, door Francisca

Soekeni 43 1922

Op bezoek, door L. Groene-

wegen 163 1922

Verleden en heden der Javaansche vorsten, door L.

Groenewegen 229 1922

De vorstin der Zuidzee, door

L. Groenewegen .... 1 1923

Sluiten