Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz. Jrg.

De heilige vlag van Djokja,

door ’n Djokjanees . . . 225 1923

De Kraton van Djokja, door

'n Javaan 230 1923

Een vorstelijke brief . . . 168 1925

Taman Sari, door

C. TjiptSkoesoema . . . 203 1927

lets over de woningen van Jav. Prinsen, door

C. TjiptSkoesoema . . . 216 1931

Swicten S.J., Theod. van

In memoriam 89 1926

Sijthoff, Z.H.E. Gestr. H.

Afscheid aan het R.K. Wees-

huis te Semarang . . . 111-34 1905

Tamil'lndiërs

Bekeerd, door C. Wenneker. 73 1909

Tavarès S.J., P.

Heldhaftig voorbeeld van zie-

lenijver, door G. v. Gestel. 117 1920

Tesselaar S.J., Cornelis

In memoriam, door Redactie. 66 1917

S. Theresia van ’t Kindje Jezus

Belofte maakt schuld, door A.

V. Velsen 4 1920

Zaligverklaring, door C. v. d.

Deijl 183 1923

Thiel S.J., Henricus van

In memoriam, door L. v.

Miert 77 1923

Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, Z.Exc. Jhr. Mr. A. W. L.

bezoekt de Sultanstad, door

B. Schouten 261 1937

Ursule 0.5. U., Mèrc

In memoriam 280 1910

Ursulinen

zie : Zusters (Ursulinen) Velde S.J., Amatus B. van de

In memoriam, door Mgr. E. S.

Luypen IV-8 1898

Velden S.J., Amold v. d.

In memoriam, door G. Jonck-

bloet 3 1919

Blz. Jrg.

Sterfbed, door Zr. Eliana . . 86 1919

Velsen S.J., Z.H. Exc. Mgr. Antonius P. F. van

Tit. Bisschop van Aezani en

Apost. Vic. van Batavia. 98 1924

Eerste vormreis, door Jos.

Versteegh 173 1924 Djatilan, door H. Caminada. 163 1927

Naar Nederland, door C. v.

d. Deijl 105 1933

Levensschets, door J. v.

Rijckevorsel 113 1933

Een stem uit Indië . . . . 141 1933

In memoriam, door G. Vriens. 109 1936

Verbraak S.J., H. C.

Zilveren priesterfeest, door

G. Wüst 1-54 1895

Ridderorde, door

P. Duffels S.J 111-74 1895

Geschenk v. h. N.I. leger . . V-64 1896

Zilveren Jubilé als allmoeze-

nier, door L. Regout . . lIM2 1899

Zilveren feest IV-42 1899

70e Verjaardag, uit

„Java Post" 111-28 1905

Het monument, uit „de Tijd”. 269 1908

Huldiging, uit

„Sumatra-Bode" .... 131 1910

De 80e verjaardag .... 187 1915

In memoriam, uit „de Tijd" . 79 1918

Laatste levensdagen uit

„Java-Post" 145 1918

De bijnaam „de onkwetsbare’

door G. Jonckbloet ... 82 1920

Hulde 99 1922

Nogmaals pastoor Verbraak. 138 1922

De 100ste geboortedag-herdenking uit „Alg. Ind. Dag-

blad" 105 1935

De Jezuïeten en het N.I. leger,

door G. Vriens . . . . 94, 127 1937

Vermeulen S.J., F.

In memoriam, door G. Jonck-

bloet 205 1911

Verschuur, Z.Exc. Mr. T. J.

Bezoek aan het Canisius Se-

minarie, door H. Hagdorn. 49 1936

Sluiten