Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz. Jrg.

’n Nieuwe kerk, door

C. V. d. Deijl 222 1933

De nieuwe kerk, door

C. V. d. Deijl 250 1933

„Onder de boogen”, door

L. Weve 268 1933

De nieuwe kerk voor de Ja-

vanen, door C. v. d. Deijl. 22 1934

Aan de Dames-congr. te Maastricht, door A. de

Kuyper 69 1934

Eerste Javanenkerk ingeze-

gend, door J. Smits V. Oyen. 115 1934

H. Hart-Kerk te Poegeran

door Adr. Soesanta ... 46 1935

Uitbreiding van 't Seminarie,

door Th. V. d. Putten . . 121 1935

Bezoek van Mr. Verschuur aan ’t seminarie, door

H. Hagdorn 49 1936

Z.Exc. de G.G. bezoekt de Sultanstad, door B. Schou-

ten 261 1937

St. Petrus Canisius Seminarie,

door B. Schouten .... 18 1938

Een groot verlies. TrijudSjS. Apost. Actie kl. Sem., door B. Schouten 78 1938

Djokjakarta uitgegroeid tot missiecentrum, door Fr,

Strater 89 1938

Passiespelen, door B. Schouten 102 1938

Diep geloof. Chineezen missie. Jeugddag, door B. Schouten. 146 1938

’n Maand in de bergen, door

G. Aben 181 1938

Het bezoek delegatie R.K. Staatspartij. Ouderavonden,

door B. Schouten .... 200 1938

Jaarlijksche Sacramentsprocessie. Inheemsche kath. pers.

door B. Schouten .... 236 1938

40 Jarig Regeeringsjubileum H.M. de Koningin, door B.

Fransz 264 1938

Jubileum-feesten; 10-jarig bestaan R.K. Onderlinge Levensverzekering Mij.

Blz. Jrg. „Roekti-Woeri”, Seminarie,

door B. Schouten , . . . 273 1938

Van duizend jongens en nog

wat, door J. Noyons . . 277 1938

Djombang (Java)

Kerk-inzegening, uit „Java- Post” 128 1908

Dobo.

zie : Bergen.

Egypte,

Verstootelingen, door C. Kolf-

schoten 182 1927

Ende (Flores).

'n Uitstapje naar Ende, door J. de Nateris 24 1914

Werkzaamheden te Ende,

door J. de Nateris , . . 94 1914

Engano (bij Sumatra).

Zouttransport, door L, Jennissen 111-21 1904

Fialaran (Timor). Fialaran, door H. A. Jansen. 1-49 1890

Vestiging der Missie, door A. Mathijsen 1-80 1893

De kinderen van Atapoepoe naar Fialaran, door H, A.

Jansen I'2B 1894

Eerste werkzaamheden, door

A. Mathijsen 11-96 1894

Catechismus in de dorpen, door A. Mathijsen , , , 1-47 1895

De Missie, door A. Mathijsen. IV-58 1895

Bezoek van Mgr. Staal, door A. Mathijsen , , . . 111-45 1896

Lief en leed uit de missie.

door A. Mathijsen. . . . 11-65 1899

Over Fialaran, door Br. C.

Groot m-69 1900

Stichtelijk afsterven van ’n schooljongen, door A. Mathijsen 111-65 1901

Eerste Mis in de nieuwe kerk.

door A. Mathijsen. . . 111-40 1902

Huwelijk van den Radja en Fettor, door A. Mathijsen. 93 1909

Dienstverrichtingen, door

Sluiten