Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz. Jrg.

’n Tochtje naar Poe!au-Mas,

door A. V. d. Velden . IV-24 1904

Kennismaking met Larantoe-

ka, door J. de Nateris . . 253 1907

Huwelijksplechtigheden te La-

rantceka, door J. de Natris. 61 1908

Processies te Larantoeka,

door J. de Nateris ... 88 1908

Naar den bergkampong Lelo-

ba, door }. de Nateris . . 113 1908

De Missie onder de heidenen op 0.-Flores, door A. J. v.

Aernsbergen 254 1909

Uit Larantoeka, door J. de

Nateris 104 1911

De ambachtsschool van Larantceka, door Br. J. Han-

satés 118 1912

Uit Larantoeka, door J. de

Nateris 22 1913

Vormreis Mgr. Luijpen, uit

„Java-Post" 57 1914

Nieuws uit Larantoeka, door

Jos Hoeberechts .... 136 1914

Mgr. Luypen te Larantoeka

door J. de Nateris . . . 153 1914

„De taal is gansch het volk".

door M. Timmers .... 159 1914

Oorlog, door J. v. d. Leo . . 230 1915

Van hier en daar en overal.

door J. V. d. Loo .... 51 1917

De overgave der missie, door

Redactie 63 1917

Van hier en daar en overal.

door J. v. d. Loo . . . . 180 1917

Het heengaan der Paters Je-

zuïeten uit Larantoeka . . 3 1918

Het overlijden van 4 missio-

narissen te Larantoeka . . 67 1919

Ter herinnering aan ’t overlijden der missionarissen.

door P. C. Noyen ... 73 1919

Het sterfbed van A. v. d. Velden S.J. Griep, door

Zr. Eliana 86 1919

Van hier en daar en overal

door J. V. d. Loo .... 112 1919

Lebong-Soelit (Sumatra).

Dienstreis naar Lebong-Soe-

Blz. Jrg.

lit, door L. Jennissen . IV-34 1903

Lela (Flores).

Nieuwe statie te Lela. Eerste H. Communie, door J. H.

Engbers 11-73 1894

2 Belangrijke bekeeringen. Vrede te Lio, door J. H.

Engbers 11-14 1896

Mgr. Staal te Lela, door J.

H. Engbers V-44 1896

De Jongensschool te Lela

door Br. J. Verster . . . 1-20 1906

Het eerste jaar van mijn missionarisleven, door Th.

Rouppe V. d. Voort . . 11-27 1906

De Jongensschool te Lela,

door Br. J. Verster . . . 133 1907

De oude en nieuwe kerk te

Lela, door Br. J. Verster . 121 1908

Sikaneesche brief der kinde-

ren aan Mgr. Luypen . . 66 1911

Overdracht van de missie,

door A. IJsseldijk . . . 107 1920

Leloba (Flores).

Van Larantoeka naar Leloba,

door J. de Nateris . . . 113 1908

Letland,

Een tabernakel voor Letland, door Dr. C. Kolfschoten . 275 1938

Lewelery (Flores).

Missiewerk te Lewelery, door

C. v. Rijckevorsel . . . 1-76 1892

Lewolaga (Flores).

Een dienstreis naar Lewola-

ga, door A. V. d. Velden 39 1910

Mijn eerste dienstreis naar Lewolaga, door J. v. d.

Loo 156 1912

261 1912

Lewoleba (Flores).

zie : Lamalcra (Flores).

Lewotala (Flores).

Verkenningstocht naar ’t landschap Lewotala, door

Jos Hoeberechts .... 129 1911

Sluiten