Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz. Jrg.

Tenga (Flores).

Statie Tenga en omstreken, door Br. A. v. Leeuwen-

berg 54 1907

’n Dienstreis met veel soesah.

door J. de Nateris . . . 256 1910

Tenga door brand verwoest.

door J. de Nateris . . . 28 1911

Op Dienstreis, door J. de

Nateris 94 1914

Tilburg.

zie: Afdeelingen.

Timor.

Van Noord tot Zuid, door H.

A. Jansen bijlage 1893

Algemeene beschouwingen.

door H. A. Jansen . . . 1-22 1894

Missietochten naar ’t Z. van

Timor, door H. A. Jansen. IV-24 1895

Herderlijk bezoek van Mgr. Staal, door H. A. Jansen .111-40 1896 Herderlijk bezoek van Mgr. Staal, door A. Mathijsen. 111-45 1896 Na tien jaar, door Br. B. . 111-61 1897

Van Atapoepoe naar Oelaro,

door Th. v. Swieten . . 111-66 1897

Zedekundige schets, door Th,

V. Swieten 1-64 1898

Huiselijk leven der Christe.

nen, door Th. v. Swieten . 11-68 1898

Het toilet V. d. inlander, door Th. V. Swieten . . . .1-51 1899

lets over ’t rechtswezen, door

Th. V. Swieten .... 11-62 1899

Heidendom op midden-Timor,

door Th. V. Swieten . .111-62 1899

Wel en wee, door A. Mathij-

sen 11-58 1901

Geschiedkundige bijzonder-

heden, door A. Asselbergs. 111-53 1902

IV-51 1902

Naar de Zuidkust van Timor,

door A. Mathijsen . . . 1-29 1904

De Mardijkers. Timor-Dilly,

door W. Hellings . . . 111-47 1905

Mgr. Luypen op Timor, door

door A. Kortenhorst . . . IV-3 1905

ir-47 1906

111-48 1906

Blz. Jrg. IV-3 1906

Doopreis naar Zuid-Timor,

door P. Erftemeyer . 59, 91 1907

Missiewerk op Timor, door

A. Mathijsen 268 1910

Zie verder voor de plaatsen; Atapoepoe, Djenilo (Doeliloe), Fialaran, Lahoeroes, Lamak-nen, Oelaro.

Timor-Dilly (Portugeesch). Timor-Dilly, door W. Hel-

lings lIJ-53 1905

Ons uitstapje naar Timor-

Dilly, door A. Mathijsen . 35 1911

Tjandi (Java), zie : Semarang.

Tjiandjoer (Java). De nieuwe Franciscanen-

statie te Tjiandjoer, door

Jac. Hoevenaars .... 266 1931

Tjimahi (Java).

Kerkje van Tjimahi, door M.

Timmers 257 1911

Tjisaroea (Sindanglaja) (Java). Het meer van Tjisaroea, door

Ch. Claereboets .... 134 1933

Tjitjoeroeg (Java).

Nieuw klooster, door Dr. J. V. Rijckevorsel 93 1935

Toeal (Kei-Eilanden). Toeal, door Kusters .... 1-52 1890

Toeloengagoeng (Java). Van Toeloengagoeng naar Moentelan, door een Ja-

vaantje 59 1915

Tomohon (Celebes). Tomohon, door A. Bolsius . 1-36 1891

De nieuwe kerk van Tomo-

hon, door A. Bolsius . . . 1-32 1892

Uitstapje naar Sonder. Eenige vruchten, door A. Bolsius. 11-47 1894

’t „Onze Vader” in ’t Ali-

foersch, door A. Bolsius .111-68 1896

Uit mijn dagboek. Aankomst te Tomohon, door P. A.

Wintjes V-57 1896

Sluiten