Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen alles wat Christendom is. Het volk wordt vergiftigd door revolutionnaire en antigodsdienstige propaganda. Als we niet spoedig hulp krijgen uit Holland, menschen en middelen, is het Christendom verloren.”

en een ander: U moet niet meenen, dat ze de geweldige beroeringen in Europa van hieruit met serene kalmte gadesloegen. De Sarekat-Islam-kranten stonden bij de eerste berichten van de zegepraal der socialisten al in lichte laaie. Ik zal U eens een paar citaten laten genieten.

In de Socara Rajat stonden de telegrammen over de verandering in Duitschland en Oostenrijk. Daaronder schrijft de Redactie :

Leest die telegrammen, broeders! Ziet hoe die vorsten worden weggejaagd als wilde zwijnen. Niet de vorst heeft de macht, maar het volk. Steekt overal de Roode Vlag uit, het symbool van Menschelijkheid, Gelijkheid en Broederschap. Wie kan kromo stuiten als hij zich begint te verzetten? Laat overal de roode vlag wapperen! Leve Vrijheid, Broederschap en Gelijkheid!

en elders:

Het is waarschijnlijk, dat de bevolking het gezag hier ondersteboven zal gooien en raden van soldaten, boeren en arbeiders oprichten, juist als in Rusland. Het ontstaan van opstootjes waarbij bloed zal vloeien, zal afhangen van de mate der kapitalistische reactie. De bevolking wil vrede en recht, maar het kapitalisme wil slechts uitzuigen; als er dus bloed vloeit, is het zijn schuld en niet van het volk.

In de Getoesan Hindia stond:

Past op, orang ! De tijd is gekomen om den dag te veranderen in den nacht; de zon kan niet steeds op haar hoogste punt blijven. Denkt aan de gebeurtenissen in Rusland en nu pas in Duitschland. Opgepast, wij zijn volkomen toegerust, wij wachten slechts op de derde bel van vertrek.

en revolutionnaire strekking. «De leden leggen een eed af en zijn onderling kenbaar aan een geheim teeken. De laatste jaren heeft de S. I. onder de inlandsche bevolking tienduizenden aanhangers gewonnen en nog dagelijks neemt zij toe in ledental, macht en brutaliteit.

* Kromo, Javaansch woord, dat inlander beteekent.

Maleisch. Orang beteekent mensch, blanda beteekent hollandsch.

Sluiten