Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PLAATJES EN PRAATJES II

DOOR M. TIMMERS.

I\/T ’k de aandacht van den vriendelijken lezer, en natuurlijk niet minder van de vriendelijke lezeressen, even vragen voor ’t kiekje; KERMISOPTREKJES BIJ GELEGENHEID DER RACES TE BANDOENG? Veel zullen we daarbij niet zeggen. De menschen zijn hier in Indië anders geweldig race-achtig. Hoe vele plaatsen er jaarlijks races op nahouden, zou ik u niet kunnen zeggen. En nog komen er voortdurend bij. Vooral de Preanger is van oudsher daarvoor bekend. Bandoeng houdt ze liefst twee maal per jaar. Het hier afgedrukte kiekje geeft enkel een blik op de kleine races. Bij de grootere is er heel wat meer beweging. „Kermisoptrekjes” schreef ik onder de foto. Misschien minder juist. Eigenlijke kermis in Westersche beteekenis, is hier onbekend. Overigens is Indië wel een land om kermisoptrekjes in elkaar te Wat bamboe voor T gebouw, wat gras of blaren voor bedekking, en in een dag of drie staat er zoo ’n tijdelijk gebouwtje.

„Malabarthee” staat er boven een van die optrekjes. Laat u echter niet wijs maken, dat daar alleen thee zou gedronken zijn. Al staan er hier millioenen en nog eens millioenen theestruiken, zoo ver is Indië nog niet gekomen, dat thee als de voornaamste lievelingsdrank mag beschouwd worden, o neen! Men behoeft maar eens even langs sociëteiten en restaurants te loopen, om zich van ’t tegenovergestelde te overtuigen.

LIJKT DAT NIET VEEL OP EEN HQLLANDSCH LANDSCHAP? vraagt heel vrijmoedig ’t volgende kiekje. Ik wed, dat U terstond antwoordt: niet alleen veel, maar precies! Toch kunt gij er iets op vinden, dat Indië verraadt. Kijk eens goed toe, rechts

Sluiten