Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INGEKOMEN GIFTEN.

A’dain. P. J. v. Z. fl. 2.50 – GRONINGEN: J. P. fl. 20,00; F. B tot zekere intentie fl. 10,00; N. N. fl. 10,00; N. N. fl. 10,00; Vr. S. fl. 2,50. – 'S-HERTOGENBOSCH: K. v. L. fl. 40,00. -- HONTENISSE: cl. hem. V. Kap. Moors fl. 10,00. DEN HAAG: N. N. om een heidensch kind te doopen, ter eere van den H. Franciscus-Xaverius, fl. 37,50. MAASTRICHT: N.N. fl. 8,50. NIJMEGEN: Canisius-College. van de internen, vcor de school van Djokja fl. 550,00. OOSTERHOUT: N. N. fl. 6,40. – PIJNACKER: N.N. fl. 1,00; N.N. fl. 1,00. – RIjSENBURG: d. bem. der Missievereen. gr. Seminarie fl. 10,00. VENRAIJ: Pensionaat, 9e klassie A, voor het Sint-Melaniawerk fl. 30,00. -- VUGnT: Retraitehuis-Loyola fl. 20,00

OPBRENGST ZILVERPAPIER, POSTZEGELS ENZ

BUSSUM: Mariënburg fl. 28,70. DEN HAAG: W. M. fl 3 60; R’dam: K P Jn. fl 27,00. Verschillende bijdragen fl. 16,20.

VOOR DE VORMING VAN JAVAANSCHE PRIESTERS

AARLE-RIXTEL: Pensiionaat fl.. 17.45. AXEL: d. bem. v. zei. der St. Antonius-school fl. 10,20. CULEMBORG: Seminarie, d. bem. van W. T. M. fl. 20,00. DELFT: j. F. S. fl. 2,00. ECHT: Busje V. j. G. fl. 2,50. ETTEN: 2e lichting der busjes v. de R. K. school fl. 10,00. – GRONINGEN: Busjes door bem. v. F, V. fl. 165,00. DEN HAAG: Busje fam. v. B. fl. 12,50; Busje A. v.d. B. fl. 3,34; Busje J.K. fl. 8,521/2; Busje L. S. fl. 6,24; Busje W. B. fl, 11,00; Busje Jacobus v. Ruften fl. 13,43; Busje M. K. fl. 4,02; Busje scholen fl. 4,75; Busje 4e leerjaar Groenestein fi. 5 55; Busje fam. V. fl. 7,661/.. ’S-HEERENHOEK: d. bem. v. F. R. 11.100). -- ’S-HERTOGENBOSCH: Busje v. Sr M. Ign. fl. 15,00. – HILVERSUM: Eerw. Z. Z. V. O. L. Vr. fl. 5,00. – HOEVEN: d. bem. L. M. fl, 63,40; Seminarie, Missievereen. St. Franc. Xav. fl. 200,00. HONTENISSE: Jongensschool fl. 4,00. ~ KATWIJK a. r., St Willibrordus-College, het Le Cocq-fonds, fl. 304,04. MAARSEN: Eerw. ZZ. v. O. L. Vr. 2: inhoud der busjes fl. 8,00. MAASTRICHT: Busje O. L. Vr. Patronaat, d. bem. Kap. Ingendael fl. 9,30; Busje Eerw. ZZ. Mlséricorde fl. 7,51; Eerw. ZZ. arme Kind Jezus fl. 12,72. OISIERWIJK: Busje d. bem. C. de K. fl. 63,00. OOSTERHOUT: 3 busjes uit Dongen d. bem. V. B. S. fl. 19,601/2. – OUDENBOSCH: v. Sr. M. L. fl. 100 00; OUDVROENHOVEN: Busje der school fl. 5,20. PIJNACKER: N.N. fl. 1,00. ROTTERDAM: N.N. 50/o loterijprijsje fl. 2,13. SCHAA-- BERG: Busje A. H. C. fl. 53,50. SCHAIJK: Busje v. J. v. K. fl. 9,47; Busje J. P. fl. 21,18. -- SITTARD: St. Angela school fl. 13 00. TERHEIJDEN: Fam. W. R. v. M. fl. 20,66. TULE EN ’T WAAL: Busje M. W. fl. 12,00. VELP: Huize „Mariëndaal” fl. 25,00. VLIERDEN: Bijz. Meisjesschool fl. 25,00. VOORBURG: Mar.agesticht, v.d. schoolkinderen fl. 5,00. VUGHT: Retraitehuis fl. 31,10. WATERGRAAF.i-MEER: v. J.v. D. fl. 2,00. ZEVENAAR: d. bem. v. S. M. Chr. fl 12,50.

Sluiten