Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INGEKOMEN GIFTEN.

G‘‘- Schm. fl. 0.80; S. R. f|. 0.88; Oez. H. fl. 0.30; collecte N-N- fl- 15-00; N.N. fl. 10.00. – BERGEN Or ZOOM; m.ssiecomite, voor P. de Hoog fl. 10.00; missieclub St H H N. N. fl. 27.50. – 50 OO^’^^oSminp^m''c°‘' ““'■f-l'e''l' Weltevreden-Kramat fl. dO.OO GRONINGEN: S. voor een heidensch kind, bij den Doop te noemen Jozef Mana fl 50.00 – KATWIJK a. R.: St. Willibrordus-College^Tfd ~K Canisius-Congregatie fl. 53.20. – MM Kf'sfgeschenk ter eere van St. Jozef fl. 15.00. – OUDENBOSCH; N.N. fl. 5.00. – R’DAM: Charitas, voor de H. Hart~ SCHIEDAM; N.N. fl. 5.00. – missiecomité Breda fl. 100.00. VOORhSelWeln’ M ~ WATERGRAAFSMEER; fam. P. fl. 25.00. – IJSSELSTEIN. N.N. voor een heidensch kind, bij den Doop te noemen Cornehs Aldegondus fl. 25.00. ‘ noemen

OPBRENGST ZILVERPAPIER, POSTZEGELS ENZ.

A’DAM: St. Ignatius-College fl. 75.00. DEN HAAG- R X H R <; fl. 10.19; N. N. fl. 0.80; N. fl. 2.30; N. N. fl. 470 Bern a' ?‘5 60 – HILVARENBEEK: C. A. fl. 4.20. – DEN HOUT:’ fam. ’v. Sp 21 m – ‘ r St. l.lO J. V. W. te R’dam fr4ioO 2de verkoop uit album

VOOR DE VORMING VAN JAVAANSCHE PRIESTERS:

fl ~ AARLE-RIXTEL: Pensionaat I ' DAM: Busje L. fl. 4.935; busje M. B. fl. 8.20; busje J. M. Z. 11. 6._8, busje J. V. B. fl. 10.09; busje v. B. fl. 4 77- busje H B fl 4>12- ST™. h' "■ *■ ”■ »“>i' ofl lUO, buijé Hh: 6.37 , busje v. cl. H. fl. 10.00; busje Th. K fl 12 busie St TiH Gest. fl. 6.17; busje C. M. fl. 5.01’; buije J. S. a óisorSs/; CM ü’s OV friy A R Leo-schokn 'L. B.’ fl 3.06 A. Br. fl. 2.54; C. de Br. fl. 7.51; M. E. fl. 2.70- f E fl 2 786- S’ n' M. van L. fl. 4.20;’ A.'M 1 Si-’ B. M. fl. 2.82; Al. P. fl. 2.70; J. P. fl 2 52- ARf fi r wd’ fl. 5.86; S. R. fl. 6.34; R. V. fL 209 _ Ap’eLDOÓrn-Si ’WH l? s-esticht fl innn admhc-»/i u • , C-LUUUKN. M. Willibrordusgesncnt tl. JU.üO. ARNHEM: busje J. v. B. fl. 7.34 BREDA- husiee door bem. van A. S. fl. 17.28; busje FBfl 105 Rld ' • ! Mariënburg fl 27 00 – GUI FMROPrt – Pensionaat nFF<tT. I – missie-comite seminarie fl. 25.00. DEEST. Liefdegesticht fl. 10.00. EINDHOVEN- busjes door de ~ ENGELEN: Pensionaat fl. 50.00. – f? 9” R K H B i ï!" 5Ïn ‘2-28; busje G. K. . , n- D. b. fl. 5.00; busjes Canisius-school fl. 66.235- busie A T busje van B. 1. busje van W. M. fl. 5.00; busje door bemidd/’ Kamer fl. 11.50 busje van het personeel fl. 8.37. LAREN: busjes RKT Jongensschool fl. 30.00; busje St. Vitus-Patronaat fl. 6.00. LISSE- busies door bemiddeling van H. C. F. B. fl. 18.00. – MAASTRICHT: door bem \an P. V. S., busjes van: F. L. H fl 4 47- S I S fl o r- i j Stuers fl. 0.145; h. K. Mil. Ver. fl. 4.025; St. Serv. Soc. Tl. ioJ;'O C. fl!

Sluiten