Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komen (de toekomst zal leeren of ’t eene ijdele was) de medewerking te vragen van de lezers van den St.-Claverbond, voor den bouw onzer kathedraal.

Laten we altijd praktisch zijn. Als ik aankom met de vraag: Wie geeft onzen christenen een kerkje, dan hoor ik u allemaal... zwijgen! Daarom zeg ik: we hebben een stukje grond noodig; als de lezers nu ieder een klein stukje koopen, dan passen we die stukjes aan elkaar en we zijn grondeigenaar. Die grond wordt geëffend, het fundament wordt opgebouwd uit steenen, die we vinden in de rivier. Is dat fundament er, dan met den bovenbouw begonnen. De vloer of die van leem zal blijven, of wel met een laagje cement bestreken, dat zal van u afhangen. Een tonnetje cement is tegenwoordig geen kleinigheid!

Op de vier hoeken van het terrein vier stevige palen; bamboepalen, als het niet anders kan. Het staat niet mooi en bovendien zijn ze hol: dat zouden rattennesten kunnen worden en de dienst der pestbestrijding zou moeilijkheden maken. Djati-hout is het sterkste, maar dat is veel te duur tegenwoordig. Balken dan van nangka-hout. Nangka-boonien groeien hier veel en hebben mooi geel hout; men noemt ze in Holland „broodboomen”, maar ik heb nooit goed begrepen waarom. Welgestelde Javanen gebruiken voor hun woning nangka-hout. En onze Lieve Heer mag toch wel onder de welgestelden gerekend worden! Welgestelde lezers zouden elk zoo’n paal kunnen bestellen. Timmerlui hier zullen wel zorgen, dat hij netjes geschaafd en gefatsoeneerd wordt. Die palen worden geplaatst op steenen neuten, van wege de witte mieren, ziet u.

Zoo schieten we al aardig op. We hebben dan den grond, een vloer van leem of van cement, dat laat ik aan u, over en vier hoekpalen op steenen voetstukken. Het geraamte is dan spoedig in elkaar gezet. Nog wat dunne latten voor het dak en ... we zijn er? Neen, nog niet: vooreerst ontbreken de steenen dakpannen nog. Die zijn voor de gevers van geringer financieele draagkracht: ieder een paar pannen. Dan zijn we alvast onderdak. Laat het dan maar regenen en dat kan het hier! Ten tweede hebben we nog geen muren. Deze moeten niet gemetseld, maar gevlochten worden van bamboelatten, kruiselings door elkaar. Een dubbele wand is echter gewenscht. De binnenste is dan van fijner vlechtwerk en goed dicht. Zoo’n wand is gemakkelijk te krijgen. Het best doet u, een Javaan aan te houden, die met zoo’n nieuwen bamboewand op zijn schouder

Sluiten