Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebracht naar het gebouw, waar het groote diner zal plaats hebben.

De stoet wordt geopend door een hoveling te paard. Daarop volgt een lange rij van vrouwen, die de toilet-artikelen van de bruid dragen en drie hofdames, elk in een draagstoel. Vervolgens de dienaren van den bruidegom en die van de bruid, ieder een huwelijksgeschenk dragend. Achter dezen komen zes compagnieën soldaten van den sultan, het muziekkorps van den kraton en eenige regenten te paard. De bruidspalankijn, waarin bruid en bruidegom gezeten zijn, sluit den stoet.

Nog zes dagen lang duren de feestelijkheden, die vooral uit dans en tooneelspel bestaan en eerst dan keert de bruidegom met zijn bruid naar Solo terug.

BERICHT.

Volgens gewoonte komt in Augustus geen nummer van den St.-Claverbond uit: de volgende aflevering verschijnt dus 15 September.

Sluiten