Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

;het martel BLOED

15 T CHRISTEN=g ZAAD. «

UIT HET VERLEDEN DER WERELD-MISSIE.

12.

PATER JOANNES GASPAR KRATZ

DOOR C. VAN DER DEIJL S. ].

(Slot).

■et koninkrijk Tonkin, met de hoofdstad Ketscho, vormt het Noordelijk deel van het zoogenaamde rijk Annam in Achterindië of Indo-China.

ËlMlPkwli In het begin der eeuw reeds was in deze streken het Christendom gepredikt, doch talrijke vervolgingen hadden telkens weer opnieuw het werk der Missionarissen verhinderd. Ook in den tijd van Pater Kratz hadden de aanhangers van Confusius’ en Boedda’s leer nog alle macht in handen. Aan een geregeld bekeeringswerk viel dus niet te denken; het voornaamste doel der vijf Paters was dan ook, geestelijke hulp te verleenen aan de vrij talrijke Christenen, die, trots vervolgingen en verbanningsdecreten, nog zoo goed mogelijk hun godsdienstplichten trachtten te vervullen.

Weinig succes had echter deze tocht. Nauwelijks waren de Missionarissen geland of twee gerechtsdienaars herkenden hen als katholieke priesters en wierpen hen te Naucheo in de gevangenis. Men vroeg aan de regeering, wat men met de gevangenen doen moest. Na lang aarzelen luidde het antwoord, dat de politie de vijf Europeanen maar naar Macao terug moest voeren. Den 24'" December 1735 kwamen de Missionarissen verzwakt en afgemat in het College van Macao aan.

Sluiten