Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet verstopt raken, anders zitten we hier zonder water. En geen water in zoon warme streek is haast erger dan de ondergang. God heeft echter Moentilan steeds beschermd, èn tegen de aanvallen des duivels èn tegen de aanvallen der natuur. Hij zal ons ook nu weer beschermen. Op Hem hebben we gebouwd; op Hem vertrouwen we.”

Dit vertrouwen is niet beschaamd geworden: sinds is de kwade bui van den Merapi weer gezakt en Moentilan werkt en bidt als voorheen, onder de hoede van Jezus’ Goddelijk Hart.

MISSIE-SCHEURKALENDER.

Buitengewoon hartelijk was de ontvangst, die onzen nieuwen kalender te beurt viel. Van alle kanten ontvingen wij betuigingen van tevredenheid, terwijl ook in de pers menige vleiende bespreking aan onze uitgave werd gewijd. Zoo schreef De Heraut van het H. Hart van Jezus: „Droeg de missie-kalender van 1921 reeds aller goedkeuring weg, de kalender van 1922 wij durven het gerust voorspellen zal de stoutste verwachtingen overtreffen. Aan de uitvoering is alle zorg besteed. De 200 verschillende afbeeldingen, uitgevoerd in koper-diepdruk illustreeren het missieleven onzer missionarissen in de rijkste verscheidenheid. Wetenswaardig allerlei voor ieders gading biedt de tekst in rijke keur. Een prijsraadsel geeft kans op een mooi H. Hartbeeld en verschillende andere prijzen.”

En het dagblad Het Noorden:

„Een eerste oogopslag doet reeds zien de voornaamheid van dezen fijn en degelijk uitgevoerden kalender. Frans Lazarom maakte een mooie teekening. Maar ’t voornaamste: de inhoud. En die is zoo verscheiden, zoo prettig, zoo leerzaam, zoo onderhoudend, dat kme voorstel, dat de meesten hun nieuwsgierigheid niet kunnen bedwingen, maar de kalender als een boeiend boek van ’t begin tot ’t eind vice-versa doorlezen voordat nog het overschrijden van den jaarkring de geregelde afscheuring zal vragen.

Die aangename lectuur wordt nog veraangenaamd door die verscheidene kiekjes, practische aanzichten der missiegebieden, voorvallen, personen, feesten, eigenaardigheden en merkwaardigheden. Maar onder die foto’s, die zeer goed in koperdiepdruk zijn

Sluiten