Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'l5 T CHRISTEN ZAAD.

m «1 «'«•'»'<aak>.4r w-'* MARTEL BLOED

UIT HET VERLEDEN DER WERELD-MISSIE.

14.

VAN DOLERS EN OOGDEN.

EENE EPISODE UIT HET STICHTINGSVERHAAL DER SAMBESI-MISSIE

DOOR J. THEWISSEN S. ].

|@||set is pas veertig jaar geleden, dat ze daar rondreisden door die onbekende streken van Zuid-Afrika, de missionarissen der Sambesi-missie. Jezuïeten, gezonden door Z. H. Paus Leo XIII, als padvinders van het Christenrijk, als verkenners om uit te vorschen, of de landen om de Sambesirivier vruchtbaar gemaakt konden worden voor het geloof in Christus. Toen hebben zij het bewijs geleverd, dat de H. Kerk ook in onzen tijd nog heldhaftige offers vragen mag van hare kinderen. * *

„Den 11“ Mei 1880 zagen wij uit Tosti de missionarissen vertrekken, die aan Umsila, den vorst der Abagasen-kaffers en aan zijn volk de Blijde Boodschap van het Christendom gingen brengen.” Met deze woorden teekent een der missionarissen het vertrek van een der Sambesi-expedities in zijn dagboek aan.

Het land der Abagasen ligt in Zuid-Oost-Afrika, noordelijk van Transvaal, ingesloten tusschen de groote Sambesi-rivier en den Indischen Oceaan. Umsila-Kraal, de residentie van Koning Umsila, zou het doel van den tocht worden; men had immers

Sluiten