Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'(G/AT en ONDERWÜST §

ALLE VOLKEREnJ

UIT HET HEDEN DER WERELD-MISSIE.

HET VEELBELOVEND IJSLAND

DOOR JAC. DE ;VREESE S. J.

(vervolg)

■et middelpunt van deze kultureele stroomingen is Reykjavik, een stad van een vijftien duizend inwoners, die nog wel grootendeels uit houten huizen bestaat, en waar voor twee jaar nog geen goed hotel te vinden was, maar die nu door ontwikkeling van industrie en door toenemend verkeer het typisch IJslandsch karakter eenigszins begint te verliezen. De echte IJslander, de boer, die ver binnen woont tusschen de bergen, en de visschers, van overal langs de kust, die allen plegen tweemaal ’s jaars naar deze hoofdstad samen te komen, om daar de wol van hun schapen, hun jonge paarden en andere goederen te verkoopen en zelf voor n half jaar voorraad op te doen. ’t Komt alles dan te paard ; de wegen zijn er slecht en treinen zijn er niet. Zij staan steeds meer verbaasd over ’t stadsche leven hier in Reykjavik, waar luxe-auto’s rijden en vrachtauto’s: waar op meerdere punten bioscopen zijn ; en waar zelfs nu en dan in een café een strijkje speelt.

Men begrijpt, dat de kuituur aan Reykjavik ook de verlichting heeft gebracht van de „moderne gedachten”. En veel studenten, die in Skandinavië of Engeland gaan studeeren, zijn na hun terugkeer in Ijsland zelf de dragers van die nieuwere ideeën. En ’t volk, dat zonder vaste overtuiging nog „Luthersch” heette, begint bij

Sluiten