Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAVA AAN

HET H.HAKT.<

PRIESTERZEGEN DOOR L. A. ROOD S. J.

■|e avond viel. Met tragen tred waren de landlieden i huiswaarts gekeerd met hun kudden Stilte omsloot het dorp en de torenspits stak eenzaam in de geluid- ) looze lucht. Rondom langs de wegen en in de velden klinkt geen klare kinderstem en de bladeren hangen roerloos te wachten op den dalenden nacht.

Maar toch, in het dorp is leven en beweging, in het dorp is alles samengevloeid als in een kolk waar alle vreugde wordt heengezogen!

In het dorp trippelen de kleintjes met hun vaantjes, staan sterke kerels met hun trommen, schitteren afgeleefde oogen in jeugdigen glans en rosse gloed van fakkels schijnt er als Pinkstervuur, omdat komen gaat de gezegende des Heeren, de eerste priester uit hun volk, de eerst gewijde van het missiedorp Rereng I

Het dorp, waar weinige jaren geleden nog geen steen was gelegd van de heerlijke kerk, die thans glorieus zich afteekent in den lichtschijn, trekt uit om hulde te brengen aan den zoon van hun eigen stam, die in hun midden offeren zal den Godmensch Jezus Christus, Die Zichzelf den Vader tot slachtoffer heeft geboden voor alle volkeren en geslachten.

Vermoeid is hij en afgemat na een tocht van zestig maar op zijn mannelijk gelaat leest men de ontroering van zijn

1) Vgl. Missions Beiges, Dec. 21, Art. v. P. de Keyzer.

Sluiten