Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PASTOOR HENRICUS CHRISTIANUS VERBRAAK SJ. Ridder van den Nederl. Leeuw en Officier in de Orde van Oranje-Nassau; versierd met de Kraton-medaille en het Eereteeken voor Belangrijke Krijgsverrichtingen. Geboren te Rotterdam den 24en Maart 1835: overleden te Magelang den len Juni 1918, in den ouderdom van 83 jaren.

Sluiten