Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de kap is ruim gezorgd. Voor beschutting tegen regen en overvloedig zonnelicht zijn goed overbouwde licht- en luchtopeningen noodzakelijk. Zoo heeft de architect gepoogd zich geheel aan te passen aan de eischen der praktijk en toch deze practische oplossing te benutten om te verkrijgen een uitdrukkingsvol geheel, waarin de symboliek van het kerkgebouw tot haar recht komt.

De plattegrond is rechthoekig van vorm; op de hoeken staan steunende uitbouwsels, die bij het altaar kunnen worden gebruikt als sacristie, en bij den ingang als doopkapel en biechtstoel. Het kerkje, dat 4x3 Meter breed en 5x3 Meter lang is, biedt plaats aan 400 a 450 menschen. De nok van het dak ligt op 7 Meter hoogte, terwijl het torentje een totale hoogte heeft van 11.5 Meter. In zijn eenvoud en logische indeeling en harmonische samenstelling, verkondige dit kerkje den dessabewoners den lof van de Volmaakte Schoonheid, ter Wier eere het worde gebouwd.

Den Haag, 2 Augustus 1922.

Sluiten