Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD JAARGANG 1922.

Bladz.

AFL. 21, Bij de boekversiering, door P. Berthold, Carmeliet ... 1 Een goed bestede vacantie, door B. van Meurs S. J * 7 Naar Java! door J. Groot S. J * 15

Korte Berichten _ ' *’ yj Uit het verleden der Wereld-Missie. Van Dolers en Dooden, door J. Thewissen’s. J. (slot) ! 21 Uit het heden der Wereld-Missie. Het veelbelovend Ijsland, door Jac. de Vreese S. J. , . . 27

AFL. 22. Kampong Sawah. de eerste inlandsche missie op West-Java, door J. van der Loo S. J. 33 Te elfder ure Katholiek geworden, door F. van Amstel S. J 37 Bij de Java-bus. door Maria * UÏ-* I T_-_ I r< . , w- .

Het leven van een Javaansche Prinses, door Francisca Soekeni 43 Uit het verleden der Wereld-Missie. De ondergang der Huronen-Missie, door J. Mulders S J 49 Uit het heden der Wereld-Missie. Het veelbelovend Ijsland, door Jac. de Vreese SJ. (vervolg) 60 AFL. 23 Driehonderdjarige herdenking

Priesterzegen, door L. A. Rood S- I- • 70 De genade Gods, door J. van Daalen S. J Uit het verleden der Wereld-Missie. Xaverius' graf te Sancian, door C. van der Deijl S. J. . 79 Uit het heden der Wereld-Missie, door C. Jans’sens S. J §4 lCr,7.fA Kot.i7.hfori

Korte berichten AFL. 24. Aan onze leden , gj Pastoor Verbraak Eene heel onverwachte oplossing, door Fr. Strater S. J ! . . 105 M \7Arf V.» i7tnn w*...U— L .J J .. r% r-, V

Hen vertelselke van Jezus' Barmhartigheid, door Br. Constantius B. D. O. 0 109 Klacht der Heidenen. Christus, door J. Groot S. J .112 Uit het verleden der Wereld-Missie. Van Lissabon naar Goa in de 16de en 17de eeuw. door P .Xo/rtat-c .X T . _

P. Segers S. J . 115 Uit het heden der Wereld-Missie, door G. Janssens S. J !!!!!!! 120 AFL. 25. Twee gewichtige beslissingen 129 Pater J. Mertens S. ƒ., door F. van Lith S. J • i 1 1 ! . 131 Nogmaals Pastoor Verbraak S. J

Bede van Java's kind tot het Hart Christi, door L. Reypens S. J. ....!!** 149 Uit het verleden der Wereld-Missie. Van Lissabon naar Goa in de 16de en 17de eeuw.' dooé P. begers S. J. (vervolg) Uit het heden der Wereld-Missie. Herlevend Katholicisme op Ijsland, door Jac, de Vreese S*. J. 156

AFL. 26. Op bezoek bij den Sultan, door L Groenewegen S. J 163 Leeken-apostolaat op Java U 2 Kerstfeest te Mendoet. door een zuster Franciscanes .177

■Groote zus en kleine zus [ Uit het verleden der Wereld-Missie. Van Lissabon naar Goa in' de l'óde en 17de 'eeuw.' dooé P. beegers S. J. (vervolg) jo.

Uit het heden der Wereld-Missie. Derde eeuwfeest der Congregatie „De Propaganda Fide”! door G. Janssens S. J ’ AFL 27. De Godsdienst der Javanen, door F. van Lith S. J 193 Hoe Monica haar negen eerste-Vrijdagen hield, door B. Coenen S. J. ......... 2Q3

Een door H. Groenewegen ontworpen dessa-kerkje. door J. B. W. M. Möller Pr 211 Uit het verleden der W-ereld-Missie. Van Lissabon naar Goa in de 16de en 17de eeuw. dooé F begers b. J. (vervolg» 214 Uit het heden der Wereld-Missie. door G. Janssens S. J. 218

Een groet van Kath Java aan Kath. Nederland, rede uitgesproken op het Eerste Nederlandsche Internationale Missiecongres te Utrecht door Adr. Djajasepoetra S. j. . . . 225

Een praatje over het verleden en heden der Javaansche vorsten, door L. Groenewegen S. J. . 229 Een vreemde Modm! door J. J. ten Berge S. J 237 Voor een kleinen jongen, door J. Groot S. J 240 Hoe ik katholiek geworden ben, door Monica Kisem 040 7 TJ* U.V* I. J ilva.. vv V. _

Uit het verleden der Wereld-Missie. Van Lissabon naar' Goa'in dé I6de en 17d'e eeuw.' dooé P. begers S. J. (slot) 245 Uit het heden der Wereld-Missie. Van Ijsland naar Finland, door Jac. 'de’v«ese S J ’ ’ ' 251

AFL. 29. Koninginnedag te Solo, door H. J. J. Jansen S. J . 258 Een pestbezwering in de dessa. door AI. de Kuyper S T Kerkwijding te Klaten, door H. J. J. Jansen S. J 264 Katech'smus in de dessa. door Hub. de Kuyper S. J. . . , 267

’n Eenzaam afsterven, door Jos Gitsels S. J 271 Uit het verleden der Wereld-Missie. Taïkosama. door Joh.'van Dlnte'r S. 276 Uit het heden der Wereld-Missie. Van ijsland naar Finland, door Jac. de Vreese S. J. (vervolg) 281

AFL. 30. Hoe maken wij den Javaan Christen ? door F. v. Lith S. J, . . . 291 Ue nieuwe Kerk van Bandoeng Pastoor Kusters, door H. Bijstervcld SI. . . ™ TT.* 1 * 11 1 VVV .... _ •<[lll

Uit het verleden der Wereld-Missie. Langs wonderbare wegen ■ ■ • • U.t het heden der Wereld-Missie. Van Ijsland naar Finland, door Jac. de Vreese S. J. (vervolg) 315

Sluiten