Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van zijn persoonlijke ontmoetingen met den president en met vier verschillende ministers in Helsingfors. de hoofdstad van de Finsche Republiek (zie foto op blz. 60) de aangenaamste indrukken bewaard.

Niet weinig zullen deze gevoelens bij Z. D. H. bevestigd zijn, toen in de maand October 1.1. het bericht kwam, dat de Finsche regeering de sinds eeuwen drukkende ijzeren maatregel heeft opgeheven; dat de Katholieke Godsdienst verboden was en dat elk Fmlander die deze aanhing, zijn burgerschap verloor. In October 1922 kwam in Finland godsdienstvrijheid, óók over de Katholieken.

Welke vooruitzichten er thans in de jonge Finsche Republiek zijn voor het Katholiek Geloof, hopen wij in een volgend artikel te bespreken.

(Wordt vervolgd.)

Sluiten