Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om de beweging tot staan te brengen, werd in 1895 de theosophiste Anny Besant naar Haiderabad ontboden. Brahmabandaw daagde haar uit tot een openbaar dispuut over „Het absolute in zijn verhouding tot het eindige”. Zij durfde echter op de uitdaging niet ingaan.

In Maart 1896 hield Brahmabandaw vier lezingen te Bombay, die veel indruk maakten. De vergaderingen hadden plaats onder voorzitterschap van twee voormannen van modern Indië: Ranade en Chandawarkar, en werden bijgewoond door 600-800 Hindoe’s uit de hoogere standen. Scherpe kritiek gaf hij hier op Madam Besant.

Steeds verder breidde hij nu zijn invloedssfeer uit. Te Trichionopoly waren eenige Bhrahmanen bekeerd, en door den Rector van het College aldaar werd Brahmabandaw uitgenoodigd om voordrachten te houden. Door zijn lezingen heeft hij zonder twijfel veel bijgedragen tot de beweging, die daar in later jaren ontstond. Van Trichinopoly trok hij naar Calcutta, naar Madras en kwam voor een tweede maal te Bombay. Dit zijn reisjes als van Amsterdam naar Rome, van Parijs naar Moskou.

Moeilijkheden, teleurstellingen, ontgoochelingen zouden echter voor den ijverigen, geestvollen man niet uitblijven. Als vurig apostel en niet minder vurig patriot stelde Brahmabandaw er prijs op, al het goede van zijn eigen cultuur te behouden. Hij wilde, dat de Indische Christenen de maatschappelijke gebruiken en regels van wellevendheid in acht zouden blijven nemen, en de spreekwoordelijke Hindoeïstische reinheid, eenvoud en matigheid blijven betrachten. Zij moesten zich houden aan hun vegetarisch voedsel, dat voor het klimaat beter geschikt was, en hun sierlijke, ruime kleeren niet door de enge, smakelooze kleedij der Europeanen vervangen. Het Christendom was volgens Brahmabandaw te nauw met de Europeesche beschaving verbonden, dan dat ze den Indiër anders kon dan afstooten. Verschillende Europeesche gewoonten vindt de Hindoe intens walgelijk.

Ook konden de Katholieke leerstellingen, vastgeklonken in de vormen van een Westersche philosophie, geen ingang vinden, zoo ze niet aan Oostersche denkwijzen werden aangepast. In

Sluiten