Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den nieuwen. Het sterk assimileerkrachtige Hindoeïsme had Boeddha eenvoudig in zijn eigen godensysteem opgenomen als een der „avataras” van Wisnoe. Het Hindoeïsme had gezegevierd.

Eeuwen later werd van buiten af een bloedige aanval gedaan. Met de overwinnende legers uit Afghanistan drong de Islam binnen. De tempels werden verwoest, de Hindoe’s onder wreede pijnigingen tot overgang gedwongen, doch duizenden gingen onverschrokken den dood tegemoet. Acht eeuwen van overheersching door den Islam zijn niet geheel zonder uitwerking gebleven. Doch slechts in die streken, waar eeuwenlang het zwaartepunt der politieke overmacht lag, heeft de wassende Maan volgelingen gewonnen. Tegenover de 67 millioen Mohamedanen staan nu nog 234 millioen Hindoe’s. En het vreemde gebeurde: de fanatieke Mohamedanen, met hun strenge wetten en gebruiken, waarnaast zij geen andere dulden, werden op Indischen bodem door het Hindoeïsme aangestoken. En natuurlijk prijkt Allah’s naam nu tusschen de godennamen van den Hindoehemel. De leer van den Profeet is de zwakkere gebleken.

Sinds de 16de eeuw ziet Indië een andere beschaving en godsdienst tegenover zich, die machtig is door innerlijke waarde. Wel kwam reeds veel vroeger de H. Apostel Thomas het Evangelie verkondigen in ’t Noordwesten van Indië '), en missioneerden de Syriërs al vrij spoedig de kusten in het Zuiden, doch die pogingen, hoewel niet zonder gevolg, waren te plaatselijk en te weinig intens, om van een botsing tusschen twee beschavingen te kunnen spreken.

‘) De prediking van den H. Apostel in ’t Noord-Westen van Indië is vrij zeker geworden door de ontdekkingen in het Kabul-dal. Vgl. Dahlmann S. ]. • Die Thomas-Legende und die altesten historischen Beziehungen des Christentums zum fernen Osten im Lichte der indischen Altertumskunde, 107 Erganzungsheft zu den Stimmen a. M, L, Herder, Freiburg 1912.

Of de apostel-reizen zich ook hebben uitgestrekt tot de Malabar- en Koromandelkusten, waar de Portugeezen in het begin der eeuw de „Thomas-Christenen" vonden, is niet zoo duidelijk. De bisschop van Mailapur, waar het oude Thomas-heiligdom gevonden wordt en de Apostel zou zijn gemarteld, is een warm verdediger van de oude Zuid-Indische traditie: Medlicott: India and the Apostle Thomas, London 1905. Alfons Vath S, J, staat dezelfde meening voor: Abhandlungen aus Missionskunde und Missionsgeschichte, no, 4: Der H. Thomas, der Apostel Indiëns, Xaverius-Verlag, Aachen 1918,

Sluiten