Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet verzuimden, bij het komen en het gaan eerst op twee knieën eerbiedig neer te knielen. O, het was zoo stichtend gade te slaan, hoe die geringe, maar diepgeloovige bergmenschen zich letterlijk door niemand of niets in hun godsvrucht lieten weerhouden.

Na de Nachtmis trok alles terug naar het geïmproviseerde hotel en werd verder in den loop van den dag van al het noodige voorzien, dank zij onze flinke keuken-zuster, die haar Kerstfeest heiligde door met een blij gezicht voor ’n 700 menschen te koken.

’s Avonds kwamen de Kalibawangers weer bij ons op bezoek. Onze schoolkinderen hadden voor die gelegenheid een Javaansch tooneelstukje ingeoefend en zongen onder de voorstelling van levende beelden, welke op het Kerstfeest betrekking hadden, Javaansche kerstliederen; daarna kwamen eenige jongens uit Kalibawang aan de beurt en zongen ’n paar liederen onder begeleiding van Javaansche muziek.

Kerstkribbe te Mendoet.

Tenslotte werden allen getracteerd en ontvingen onze kinderen de geschenkjes, die rond den kerstboom waren uitgestald, maar ook onze goede bergbewoners werden niet vergeten; deze