Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT HET HEDEN DER WERELDMISSIE.

RUSLAND

DOOR C. KOLFSCHOTEN S.J.

11. De toestand der Katholieke Kerk in Rusland.

weinige Russische Roomsch-Katholieken, die zich het schisma, in het land gehandhaafd hebben, 1917, dank zij de voortdurende zorgen van vele Missionarissen, aangegroeid tot ruim 4 millioen. In den loop der eeuwen hebben zij veel vervolgingen doorstaan, slechts korten tijd kenden zij vrijheid, Katharina II en Alexander I waren ongeveer de eenigen, die hen begunstigd hebben.

Behalve het bisdom Tiraspol, dat voor de Duitschers in Rusland is ingesteld, behalve enkele grensbisdommen, die nu grootendeels niet meer tot Rusland behooren, is het éénige diocees, dat de Katholieke Kerk daar bezit: het aartsbisdom Mohilev. Dit strekte zich tot 1923 toe (in dit jaar is het Apostolisch Vicariaat van Siberië opgericht met 150.000 Katholieken) over heel Rusland uit, van de Duitsche grens tot Japan. De geloovigen volgen in tegenstelling met de Ruthenen, Armeniërs en Georgiërs den Latijnschen Ritus. Deze Ruthenen, die zich ophouden in het Zuid-Westen en in Ukraïne, vormen het missieveld der Paters Basilianen en Redemptoristen. Deze namen, om meer succes in hun arbeid te hebben, den Oosterschen ritus aan.

Vóór 1905 mocht geen enkele Rus katholiek worden; dat was door de regeering op strenge straffen verboden. Wel dwong

Sluiten