Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN MOOI RESULTAAT BEREIKT DOOR DE BROEDERS DER ONBEVLEKTE ONTVANGENIS

In de tachtiger jaren kwam reeds herhaaldelijk uit Indië een verzoek, dat de Broeders der Onbevlekte ; Ontvangenis van Maastricht een gedeelte van het 1 uitgebreide missie-werk in Nederlandsch Oost-Indië

op zich zouden nemen. Het was indertijd vooral de Hoogeerwaarde Pater v. Santen, religieuze-overste der Jezuïeten-missie, die met klem op het uitzenden der Eerwaarde Broeders bij het Hoofdbestuur der Congregatie aandrong. Ofschoon de pogingen van Pater van Santen oogenblikkelijk geen resultaat hadden toen en nog jaren lang meende men, gezien den zich steeds uitbreidenden werkkring in het moederland, onmogelijk Broeders te kunnen missen toch waren zij de oorzaak, dat men als vrij vast aannam: „wanneer wij ook in de missie gaan werken, dan hebben de Paters Jezuïeten de oudste brieven!”

Omstreeks 1919 herhaalde de tegenwoordige Overste der Jezuïeten-missie, de Hoogeerw. P. Jos. Hoeberechts, nogmaals dringend eene aanvrage, die ten gevolge had, dat in principe besloten werd, dat de Congregatie ook missie-werk op zich zou nemen.

De noodige inlichtingen werden ingewonnen en begin 1920 viel de beslissing: de Broeders zouden naar Java gaan om te arbeiden onder de Javanen.

Sluiten