Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er ontstaat beweging onder de menigte de wedana komt het erf op gereden en begeeft zich naar onze goedang het stembureau.

Is alles gereed? Waar zijn de vlaggetjes? ledere candidaatloerah (djago = vechthaan geheeten) zal op het gewichtige moment een vlaggetje krijgen, waaraan hij door zijn begunstigers te herkennen is. Wil iemand den groenen zien gekozen, dan werpt hij een klein koperen staafje in een blikken bus, groen geverfd. Vergissing uitgesloten.

Het geheime stemlocaal is een vierkante ruimte door bamboematten afgesloten, daarin een tafeltje met de geschilderde bussen.

Toen de Bendara Wedana alles had geïnspecteerd en in orde bevonden, kon men overgaan tot het afroepen der namen. Daartoe schaarden verschillende kiezersgroepen zich rondom hun bëkël. De schrijver van den wedana begon: Krama di medja. En degene, die luisterde naar dien naam, antwoordde met een krachtig: noewoen = present en doelbewust schreed Krama naar voren naar de hem aangeduide plaats. En zoo traden Wongsa en Karsa en Karta één voor één uit hun kring.

Natuurlijk waren er de noodige kiezers, die ondanks alles niet van het fijne van de zaak op de hoogte waren. Werd zoo n ongelukkige opgeroepen, dan keek hij onbeholpen rond tot een flinke stomp in den rug hem in de aangegeven richting dreef, ofwel de bëkël antwoordde maar in zijn plaats: „wonten” hij is er. En die vertooning duurde, duurde, uren lang: „noewoen, wonten, mboten wonten, sampoen pedjah: hij is er, is er niet, is al dood,” Eindelijk schreed de laatste over het veld.

Maar nu geteld. Voor een geldige stemming wordt er vereischt, dat twee derde der kiezers zijn opgekomen. Helaas een twintigtal ontbrak. Pogingtn werden nog aangewend om de dichtbijwonende onwilligen te doen verschijnen. Vergeefs.

Wat dan? Heel eenvoudig: de wedana treedt naar voren: ~menschen, de stemming gaat niet door, gij kunt gaan, morgen probeeren we ’t nog eens.” En de menschen, die uren hadden zitten of staan wachten, zeiden „inggih’ en wandelden naar huis. Wat beteekent voor een Javaan een halve dag tijdverlies? Morgen is er nog een dag. Verkiezingsagenten benutten het uitstel om zieltjes te winnen.

Sluiten