Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INGEKOMEN GIFTEN.

N.B. GiEten welke niet vóór 1 Januari inkwamen, worden in het Maart-nummer vermeld.

De geestelijke giften worden voor het eerst vermeld .in het aanstaande Maart-nummer.

Amsterdam: d. bem. v. R. P. E. Sch. voor een heidenkindie te doopen Jozef dankbaarheid jegens den H. Jozef voor de Java-missie tS.UÜ; H. voor een heidenkindje te doopen Anna, Maria, Catharina f 25.00; d. ''c s'’’Java-missie f 100.00. Esch: A. voor de Ja'vamissie f 8.00. Eemnes: voor den vrijkoop van een heidenkindje te doopen Cornelm, Johanna f 25.00. – Groenlo; Kaartclub St. Calixtus, voor den St. Claverbond f 6.43. Jersey: d. bem. v. J. D. voor een heidenkindje, te doopen rranciscus f 25.59. Nijmegen: N.N., ter eere van God, den H. Jozef en St Antonius, een offertje voor de Java-missie ten einde – zoo het zalig is -- genezing te ' heidenkindje te doopen Annie t 25.00. Oosterhout: fam. v. d. V. ter gelegenheid van een zilveren feest voor den St. Claverbond f 3.59. – Rotterdam: d. bem. v. P. W. bij de inzegening van een huis. voor de Java-missie f 5.00. – Velp: d. bem. v. P. J. A Th voor f 9 r Vinkeveen: W. v. d. V. voor de Java-missie r z.Dü. Workum: C. F., voor de Java-missie f 2.50.

Voor de Mariaschool te Ambarawa. Hg

Normaalschool der Zusters Franciscanessen van Heijthuijsen ter vorming van R.K. Javaansche Onderwijzeressen.

Den Haag: d. bem. v. d. Hoogeerwaarden Pater Provinciaal f 540

V- flO.OO. _ Brunssum: Zrs. Francisca~ Eemnes: Zrs. Franciscanessen f 66.61. Grave: B. L. f5.00- N.N. f 1.00. Haag: J. v. R. f 3.50. ’s-Hertogenbosch: N.N. f2OO 00 —' Huissen: Klooster St. Elisabeth f 25.00. _ Nijmegen: N.N. f 25 00 _ Roer~ R°ogel: Zrs. Franciscanessen f 20.73. _ Rotterdam: N.N. f 37.00. _ Sil volde: Klooster St Clara f 25.80; spaarcentjes der mets,es van de sde klas f 3.00. _ Tilburg: Red. der Nieuwe Tilburgsche courant f 10.00. Uden: N.N. uit dankbaarheid en om ons huisgezin nog Sn^zemrOOf 25.00. _ Zeddam: Klooster

Tot nu toe ontvangen f 11749.73 ; benoodigd bedrag f 15.000.

Voor de vorming van Javaansche Priesters.

E-Zw. f 2.00. Amsterdam: J. B. f 1.3- d bem v H B ff-85: d- bem. v. D. f 7.00:A. H. v R f 9 36 p-H- 3.72: D. W. K. f 1.42; Th. K. f 2.17: fam. Kr. f 4 86- fam OflB6 – R f 4 65 'l“h f’- ff f 'BO ; M. Schr. f 6 0-4 : B. Schw: f 3 sn.’ f-r ’ c®™' X' :C.V. f 1.75 ; Wed. V. f 15.00; F. J. d. W. ft o’ Ankeveen: d. bem. v. C K., Wed K f 1.12: G. K. f 1.12; A. K. f 5.00; C. J. v. B. f 3.30 – Wed D H M f I SS. T \r f/ n’io r' M ff' f I- L. s. f 0.55: F H. f 1.10; G. d. Kw. f 1.79; B. K. f 0.70; D. v. d. P. f 4 10 – W G f O 77 – M R f 5.62: E. S fl.00: D.S.P. f 0.84. – Arcen: d bem L der W I-P- f 25.00. _ Beek: V.-R. f 5.00. _ Beek en Donk: W.R.f 0.55. Bergen op Zoom: Missieclub f 5.00. Berkel: d. bem.

Sluiten