Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mijn kleine Willy gaat toch zoo graag naar school, ze is niet meer thuis te houden.”

En zoo spreken ze nu allen. Gelukkig, dat ze ’t zoo prettig vinden. Nu zal U wel vragen; wat voor kinderen heeft U toch wel op school? Van allerlei landaard: Europeesche, Javaansche, Ambonneesche, ook eenige Chineesche.

Als U er pleizier in heeft, vertel ik U een volgenden keer nog eens iets over ons werken in Ambarawa.

DIEVELEh TOT DE SERECHTIGMEID ONDERWiJZEri ZULLEM SCMITTEREM ALS STERREH ■* in DE IMMERDUREMDE EEUWIGHEDEM .3. ■“

Sluiten