Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Javaansche novicen en postulanten zijn door een x aangegeven.

JAVAANSCH-HOLLANDSCHE NOVICIAAT DER ZUSTERS FRANCISCANESSEN TE SEMARANG.

!n het midden Zr. Rosa, Novicenmeesteres.

Sluiten