Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat ge dit mooie ideaal ook bereikt, is lang niet zeker. Oude bekenden in Holland herkennen op deze plaat mits ze heel scherpe oogen hebben – de Javaansche Fraters Soemarna en Hardjasoewanda, alsmede den Hollandschen Frater Caminada.

Overigens niet leelijk zoon riviergezicht, vindt U niet?

De andere plaat laat U de fietsers zien in een bosch; het is daar een beetje woest, doch vlakbij is een dessa. Die jongens

die U op de foto ziet, zijn niets bang voor onze Javaansche pastoors; trouwens voor de Hollandsche ook niet. Goede vrienden in Holland zullen hier zonder moeite Fr. van Thiel herkennen.

DOOR HET BOSCH,

Op de foto blz. 297 zag U een zestal der jongelui op een prauw of liever vlot, op de rivier de Progo, met een mooien, rotsachtige achtergrond.

Een vriendelijk Europeesch echtpaar, dat midden in de rimboe aan Java s Zuidkust woont, had de jongelui uitgenoodigd bij hen het middagmaal te gebruiken, een aanbod dat dankbaar werd

Sluiten