Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rgALIÊNX/ERKEn'è = DES HEEREM = 5 DEM MEER. = DAM. 5

SANTOSA

HISTORISCH VERHAAL

DOOR ALB. SOEGIJA S.].

I

■e eerste trein naar Malang, een trouwe doch onbarmhartige wekker voor menigen Javaan, verliet hijgend, stampend en gillend het nog half-droomende Kediri. Santosa echter was al lang op. Zelfs had hij zijn gewone morgenbezigheden af: het voorerf knapjes geveegd, de pendapa ') fijntjes opgeknapt: de bak van de badkamer klakte nog van de laatste emmers, die hij had bijgeput.

Zenuwachtig trok Santosa zijn zondagspak aan, sloop het achterhuis binnen, greep bevend naar zijn hoed.... en de deur uit het erf over den grooten weg op naar Kertosana.

Angstig en gejaagd liep de vijftienjarige vluchteling tusschen de lange marktkaravaan, die in den vroegen morgen voortschuifelde naar den passer van Kediri. Nu eens passeerde Santosa drommen drentelende, sloffende dessavrouwen en -meisjes zwaar beladen met rijst, casaveknollen, groenten, brandhout of gras; dan weer werd hij ingehaald door hijgende voorthollende

1) pendapa = voorhuis.

2) passer of pasar is markt. De foto op blz. 6 geeft een goed denkbeeld van een Javaansche markt.

Sluiten