Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT HET HEDEN DER WERELDMISSIE.

DE PASTOOR VAN BOGDANOVKA DOOR C. KOLFSCHOTEN S.J.

I

er tegenwoordig tijdingen uit Rusland komen over de toestanden der Katholieken in dat Bolschewiekenrijk, dan klinkt de toon ervan bijna altijd droef: in-beslag-name van kerken, priesters in de gevangenis, anderen bedrogen, weer andere in wanhoop krankzinnig geworden, geloovigen verstrooid en hardnekkig vervolgd.... de toestand is verschrikkelijker, dan zij ooit onder den Czarendwang geweest is. Des te blijder stemt het, als er ook eens meer hoopvolle berichten binnenkomen: van geestelijken, die pal en onverschrokken op de rots van Petrus blijven staan ondanks allen tegenstand.

Zulk een is de pastoor van Bogdanovka, over wiens bekeering tot het Katholicisme in het tweede jaar van de Sovjetheerschappij langzamerhand meer bekend wordt.

Op de grens der steppen.

Bogdanovka is een groot Russisch dorp in het vroegere departement Kharkov; het ligt op de grens van de wijde steppen, aan de Oostzijde van de Ukraïne; de inwoners zijn afstammelingen van degenen, die eertijds de grenzen van het Groot-Russische rijk moesten bewaken tegen lastige Tartaarsche invallen, rasechte Russische boeren met zuivere Moskovitische

Sluiten