Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontwierp. Daarna werd Weltevreden zijn standplaats, en ook hier werd hem weldra toevertrouwd de zorg voor de weezen, voor wie hij het schitterend Vincentius-gesticht te Kramat bouwde; bovendien had hij in de geestelijke bediening van Mr. Cornelis te voorzien. Na een kort verblijf te Madioen .—• 1920-’2l en te Soerabaja, werd hij in 1922 weer te Semarang geplaatst. Hoewel reeds op jaren en door de uitgebreide zorg voor de centrale administratie hoofdzakelijk in beslag genomen, verrichte Pastoor van Swieten nog geregeld verschillende dienstwerkzaamheden, totdat de ziekte hem overviel, die hem in zooj korten tijd ten grave zou voeren. Op het kerkhof waren, met een groot aantal parochianen, alle weezen van Gedangang en Tjandi aanwezig om den overledene de laatste eer te bewijzen. Immers, Pastoor van Swieten heeft zich vooral voor het behoeftige Indo-Europeesche weeskind zeer verdienstelijk gemaakt. leder, die hem ontmoette, erkende zijn scherp verstand, zijn voorzichtigheid en beleid, zijn daadkracht en doorzettingsvermogen, zijn echten religieuzen en priesterlijken geest. Moge het hemelsch geluk zijn deel zijn, dat hij als goede en getrouwe knecht verdiend heeft. R.I.P.

Sluiten