Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17 onder zijn beheer had. Uit oude gegevens blijkt, dat genoemde reeder, die ook voer op Bordeaux, Cette, Marseille en Genua, voortdurend barkschepen van 500^—600 ton naar Java uitzond en bij een vergelijk der gemaakte reizen wordt het spoedig duidelijk, dat Java voor hem de grootste aantrekkelijkheid bezat. In 1860 werd door dezen heer Wm. Ruys J. Dzn. opgericht de Rrma Wm. Ruys en Zonen, welke hare schepen ook bleef uitzenden naar Indië.

Zoo ging een harer beste schepen, de ~Ariadne”, in 1873, bij

het begin van den Atjeh-oorlog, als troepen-transportschip naar Sumatra. Intusschen was in 1872 de heer D. T. Ruys, leider der tegenwoordig nog bestaande cargadoorsfirma Ruys ö Co., onderhandelingen begonnen met de Commercial Steam Navigation Company te Londen, om een geregelden Stoombootdienst op Java te openen. De Engelsche Maatschappij stelde als voorwaarde, dat van Nederlandsche zijde voor de helft in het benoodigde aantal stoombooten zou worden voorzien. Aan deze eisch, die de noodige bezwaren meebracht de Nederlandsche stoomvaart verkeerde in die jaren feitelijk nog in een begin-

De ~Groningen” 1875, eerste stoomboot der Stoomvaart-Reederij „Rotterdamsche Lloyd’

Sluiten