Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT HET HEDEN DER WERELDMISSIE

DE TEGENWOORDIGE MISSIËN DER JEZUÏETEN

DOOR C. KOLFSCHOTEN S.j,

■nder voorzitterschap van den Generaal der Sociëteit, Pater Ledochowski, had op het einde van het vorig jaar te Rome een Missiecongres plaats, waarbij 42 Paters Jezuïeten uit alle oorden der wereld waren samengekomen.

Deze 42 leden der Sociëteit, meerendeels zelf missionaris met jarenlange ondervinding, bespraken daar de verschillende belangen en nooden van het uitgestrekte missiegebied der Orde, de roeping en opleiding der missionarissen in de toekomst, de missieactie, die in Europeesche en Amerikaansche landen voor zoover zij deel hadden in de leiding gevoerd moest worden.

Naar aanleiding van deze internationale bijeenkomst, die hopelijk voor de nabije toekomst rijke vruchten zal afwerpen, wenschte ik in alle bescheidenheid de aandacht te vestigen op de grootsche prestaties, welke de Sociëteit van Jezus met Gods overvloedige genade op de missieterreinen der wereld tot stand brengt. In alle bescheidenheid, doch zonder daarom de waarheid te kort te doen.

Aantal Jezuïeten-Missionarissen

Volgens de nieuwste statistieken (Jan. 1926), telt de Sociëteit van Jezus 19176 leden, waarvan er 3484 missionaris zijn.

Sluiten