Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Missiegebieden onder heidenen

Aan de 2200 Jezuïeten der heidenmissies is een onmetelijk gebied toevertrouwd, dat de grenzen der aarde omvat: in China en Japan, in Voor- en Achter-Indië, op Java en de Philippijnen, in Syrië, Armenië en Egypte, in tal van streken van Afrika en Madagascar, in Oceanië, onder de negers en roodhuiden van Noord-Amerika, overal worden Jezuïeten gevonden, die met al hun krachten leven en arbeiden voor de bekeering der heidenen tot Christus.

Met hen samen werken daar:

313 inlandsche priesters

802 seminaristen

316 religieuzen van andere Congregaties

3341 missiezusters.

Deze alle samen hebben de geestelijke verzorging van 200 millioen menschenkinderen, een achtste deel der aard-bewoners, een vijfde gedeelte van het aantal heidenen.

Elke Jezuïet-priester heeft dus voor zich gemiddeld een korenveld van 100.000 zielen ter verzorging: 100.000 zielen, die zij één voor één moeten laten sterven voor de wereld, om ze het goddelijk leven van Christus mee te deelen.

Ongetwijfeld een reuzentaak, voor hun schouders veel te zwaar, een kolossale arbeid, waarvoor nog eeuwen van apostolaat noodig zijn, zelfs in de veronderstelling, dat hun aantal spoedig en sterk toeneemt. Op het oogenblik worden jaarlijks nog slechts 200.000 heidenzielen door hun handen van den smet der erfzonde gereinigd. ') Deze toediening van 200.000 Doopsels is het zichtbare resultaat van veel arbeid, propaganda en Evangelie-prediking. Hier komen per jaar nog bij: 60.000 H. Vormsels, bijna 9 millioen Biechten, 22 millioen H. Communies, ruim 12.000 H. diesels en 21.000 Katholieke huwelijken. Laat ik u eveneens de andere werken opsommen, die in hun

') De toename van het aantal Christenen in de geheele missiewereld bedraagt ongeveer 500.000 per jaar. Zie Arens (Handbuch der Katholischen Missionen), die berekent, dat van 1918^ 2.318.589 heidenen bekeerd zijn.

Van deze Doopsels zijn er 50.000 van volwassenen en 150.000 van kleine kinderen.

Sluiten