Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waardige kerkgebouw beheerscht. Hoog boven alle daken rijst thans het heilig kruis. Moge het ook hier spoedig worden het teeken, dat allen tot zich trekt in liefde en eensgezindheid.

Al mogen dus de Djokjasche Katholieken met recht trotsch zijn op hun fraai kerkgebouw, toch laat het zich nog heel wel gevoelen, dat de zuinigheid er haar onverbiddelijke wetten heeft gesteld en heel wat achterwege heeft doen blijven, wat niet weinig zou bijdragen tot de waardigheid van het gebouw zelf en tot luister van den eeredienst. Zoo ontbreken klokken en een uurwerk nog geheel, een deel van de vensters is nog slechts van gewoon ongekleurd glas voorzien, terwijl het ook van zelf spreekt, dat de uitrusting aan paramenten en dergelijke nog slechts tot het meestnoodzakelijke is beperkt. De Pastoor echter „ende desespereert” nog niet, zijn kerk eens tenminste voldoende uitgerust te zullen zien. Waar hij daarvoor het geld vandaan zal halen? Ik weet het niet. Misschien dat de lezers van den Sint Claverbond het weten.

Sluiten