Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die ook geholpen door missie-zusters, de missie tot grooten bloei brengen.

De Pater Jezuïet Mgr. Simon Tsou, titulair bisschop van Lesvi, geboortig uit Shanghai, deed zijn studiën in het bekende Seminarie van Zi-ka-wei en werd na voltooiing zijner opleiding in het scholasticaat der Paters Jezuïeten in 1898 op 30-jarigen leeftijd priester gewijd. Sindsdien was hij werkzaam in een uitgebreide zielzorg en komt nu aan het hoofd te staan van het nieuwe Vicariaat van Haimen, waaronder nog twee andere steden elk met meer dan 50.000 inwoners resorteeren. Heel het district heeft meer dan 5 millioen inwoners, onder wie er nog maar ruim 32.000 Katholieken en 1600 catechumenen zijn. De 19 priesters, onder wie ook een paar inlandsche Jezuïeten zijn, hebben te veel werk met de zielzorg voor de Katholieken alléén, om ook nog onder de heidenen het christendom met volle kracht te verspreiden. Toch bloeit de missie want jaarlijks worden er wel een duizend kinderen opgenomen in de verschillende weeshuizen.

De laatst aangekomene was Mgr. Odoricus TC’eng, de tweede Franciskaansche bisschop, titularis van Cotenna. Sinds einde 1923 was hij, evenals Mgr. Souen, apostolisch prefect van Puchi en als zoodanig nam hij ook deel aan de kerkvergadering van Shanghai. In 1873 geboren, werd hij op 21-jarigen leeftijd Franciskaan en kwam zijn priesterstudies doen in Italië. Daarna was hij in China leeraar op een Seminarie en gewaardeerd schrijver van eenige apologetische en litteraire werkjes. Als apostolisch prefect bracht hij in twee jaren tijd het aantal Katholieken van 800 op 1800, terwijl meer dan 3900 catechumenen zich voorbereiden voor het doopsel. En al dat werk moet hij verrichten met 9 inlandsche priesters en 27 catechisten.

Komend uit de richting van Puchi, waar in die dagen heftig gevochten werd tusschen de opstandelingen van Noord en Zuid (Canton en Peking), moest hij, om in Shanghai te komen, door beide fronten heendringen, wat hem ten laatste ook gelukte, maar ten koste van al zijn geld en zijn prelaatskleedij. „Nu, dat is niets,” zei Mgr. Costantini, ~want paarse togen zijn er in Rome genoeg en de christenen hier hebben al gezorgd voor Uw reisgeld.” Dat was waar, want behalve speciale giften voor

Sluiten